Eco Log hälsar på Perjans Skog & Jord

Uppväxten i familjehemmet, en jordbruksfastighet med tillhörande skog i Alfta, lade grunden för Emil Perjans intresse för skogsbruket.  Tidigare var han anställd hos Vallsta Skogsmaskiner, men driver sedan tre år tillbaka det egna företaget Perjans Skog & Jord där han, förutom gallring och slutavverkning för Stora Enso även håller på med spannmålsodling.

Tillvaron i skogen passar Emil Perjans, och arbetet erbjuder enligt honom flera fördelar.

- Det är ett väldigt fritt arbete där vissa dagar är jättefina medan andra kanske inte är fullt lika bra. Sedan är det ju ganska ensamt ibland men det tycker jag om. Så för mig passar det väldigt bra, arbetet ute i det fria, säger Emil.

Emil Perjans kör en Eco Log 560E, utrustad med ett Log Max 5000V med flerträdshantering. Anledningarna till att valet föll på just Eco Log är flera, där närheten till bra service samt snabb och smidig tillgång till reservdelar är två viktiga faktorer.

- Sedan är ju Eco Logs maskiner grymma, pendelarmstekniken är fantastisk och gör att man kan lösa många situationer och göra skrååkningar där man lägger fram virket åt skotaren. Och så gillar jag den starka kranen. Den gör att man kan köra väldigt grovt samtidigt som den är smidig och funkar bra vid klengallring, berättar Emil.

Även aggregatet från Log Max med flerträdshantering är en tillgång som Emil har stor nytta av.

- Flerträdshanteringen ökar min produktion avsevärt. Utan den tror jag inte att jag hade kunnat ha så hög produktion som jag har idag, avslutar Emil.

Se filmen om Perjans Skog & Jord:

 Ladda ned reportaget som PDF