Aktiv boggie

Aktiv boggie tar skogsbruket till en ny nivå

Med aktiv boggie får du det bästa av två världar och en oslagbar framkomlighet i brant terräng. Den aktiva boggien är en unik lösning där en mekaniskt obalanserad boggie kombineras med en hydraulisk balansering styrd av en speciellt utvecklad programvara som gör att drivkraften och marktrycket alltid kan optimeras beroende på underlag och lutning.

Vid plana och känsliga markförhållanden är boogien obalanserad vilket innebär att hjulen smidigt följer terrängen utan att skapa onödigt tryck på underlaget. Därmed kan maskinen arbeta effektivt med minimal energiförlust och låg bränsleförbrukning samtidigt som onödiga markskador kan undvikas. Vid lutande terräng blir boggien automatiskt hydrauliskt balanserad där hjulen strävar nedåt med ett för underlaget optimerat tryck och på så vis ger hög drivkraft till maskinen som enkelt tar sig upp för slänter och i branta backar utan att boggien stegrar.

  • Aktiv boggie finns som tillval för dig som köper Eco Logs skotare 1250.
  • Tack vare avancerad programvara och konstruktion är den aktiva boogien intelligent där hjulens tryck mot marken automatiskt optimeras utifrån lutning och underlag. På så vis undviker man att hjulen äter sig in i underlaget och minimerar risken för markskador, fastkörning samt slirning i backar och i känslig terräng.
  • Kombinationen mellan aktiv boggie och boggielyft ger förutsättningar för skonsamt och energieffektivt arbete i olika typer av terräng.
  • Tack vare det flexibla marktrycket optimeras hela tiden bränsle- och energiförbrukning vilket genererar ett såväl miljömässigt skonsamt som kostnadseffektivt skogsbruk.