Boggielyft

Boggielyft för det skonsamma och flexibla skogsbruket

Med tillvalet boggielyft på maskinens motordel får du en flexibel maskin med egenskaper som effektiviserar och optimerar arbetet i skogen. Boggielyften introducerades redan på 80-talet och innebär att hjulen lyfts med hjälp av en cylinder. Genom att alternera mellan att ha boggien i flytande eller låst läge kan du hela tiden arbeta med hög stabilitet och framkomlighet oavsett underlag och terräng.

I täta bestånd lyfts med fördel de främre hjulen så att maskinen smidigt kan svänga och ta sig fram mellan träden enbart med hjälp av de bakre hjulen. På så vis förbättras svängradien avsevärt samtidigt som markskadorna minimeras då man undviker att framhjulen hasar fram på underlaget. I terräng med bra bärighet sätts boggien i flytläge så att hjulen smidigt följer terrängen, medan den i känslig och mjuk terräng tillfälligt låses så att maskinen får hög stabilitet och skapar ett lågt och jämt tryck på underlaget vid den mjuka passagen.

Boogielyft finns som tillval på Eco Logs skotare 750, 1050, 1250 samt på den åttahjuliga skördaren 1058.

Därför ska du välja boogielyft:

  • Genom ett enkelt knapptryck kan man välja mellan att köra boogien parallellt eller individuellt, höger och vänster sida var och en för sig.
  • Genom att lyfta de bägge bakre hjulen, som man med fördel använder slirkydd på, kan maskinen enkelt förflyttas på asfalt utan att skada vare sig kedjor eller underlag.
  • Då det främre hjulparet lyfts minimeras maskinens svängradie vilket gör att den smidigt kan ta sig fram mellan träden och vända på begränsade ytor.
  • Vid service, däckreparationer och montering av slirskydd underlättas arbetet genom att lyfta hjulparen i omgångar.
  • Genom att boggien låses vid exempelvis dikespassage åker maskinen enkelt rakt över istället för att köra ner i diket och undviker på så vis körskador och fastkörning.
  • Den låsta boogien ger högre stabilitet vid exempelvis kranarbete eller lastning.