Lastindex

Högt lastindex för lönsam och skonsam skotning

Eco Logs skotare i det mindre segmentet (750, 1050 ,1250) utmärker sig alla som lätta, smidiga skotare som med hög framkomlighet och skonsamhet arbetar effektivt även i den mest känsliga terräng. Genom konstruktion i höghållfast stål har chassits vikt minimerats, vilket resulterar i lätta maskiner med hög lastkapacitet och därmed ett svårslaget lastindex.

Tack vare den låga egenvikten på maskinen kan även totalvikten vid fullt lass hållas nere, något som möjliggör för Eco Logs skotare att arbeta med mindre belastning och högre skonsamhet än många andra skotare i samma storleksklass. Vid känslig terräng med mycket låg bärighet medför den låga egenvikten också att de kan lasta mer i jämförelse med andra maskiner, utan att riskera vare sig fastkörning eller onödiga skador på underlaget.

Eco Logs skotare

  • Utmärker sig alla genom ett högt lastindex med Eco Log 1050F i spetsen med ett lastindex på cirka 0,84.
  • Arbetar med hög produktivitet och kapacitet vid gallring utan att orsaka onödiga skador på stickvägarna.
  • Har tack vare låg egenvikt ett mycket bra lastindex jämfört med flera maskiner i samma storleksklass och med samma däckstorlek.
  • Ger en unik kombination av hög produktivitet och miljöhänsyn tack vare hög lastkapacitet i all typ av terräng.