Skonsam skotning

Skonsam skotning för ett hållbart skogsbruk

Eco Logs sortiment av mindre skotare, med lastkapacitet från 8,5 till 12,5 ton, utmärker sig alla genom sin låga vikt och sin förmåga att bedriva ett skonsamt arbete i alla lägen. Såväl i konstruktionen som i valet av material har fokus legat på att tillverka lätta, effektiva skotare som med låg bränsleförbrukning och högt lastindex skonsamt tar sig fram med minimala markskador även i känslig och mjuk terräng.

Eco Logs mindre skotare används med fördel på underlag med låg bärighet eller vid hårda väderförhållanden, där de arbetar både skonsamt och med hög produktivitet när andra maskiner tvingas stå stilla.  

  • Med tillvalet boogielyft minskas svängradien avsevärt och skotaren tar sig smidigt fram mellan träden på de bakre hjulen medan de främre lyfts och därmed undviker att hasa fram på underlaget.
  • Genom att boggien låses minimeras markskadorna i mjuk, känslig terräng eller vid exempelvis dikespassage där maskinen kan passera rakt över istället för att köra ner i diket.
  • Tack vare skotarnas låga vikt minskar både marktryck, bränsleförbrukning och energiåtgång vilket ger positiva effekter såväl ur miljösynpunkt som i lönsamhet.
  • På Eco Log 1250 finns tillvalet aktiv boggie som, genom att kombinera en obalanserad boogie med en hydraulisk balansering, hela tiden optimerar marktrycket och ger oslagbar framkomlighet i brant terräng.