Till Aktuellt

ÅLG Skogsentreprenad om nya EC 561 LF


I november 2021 fick ÅLG Skogsentreprenad sin nya Eco Log 688F levererad och har sedan dess kört maskinen i cirka 750 timmar. Skördaren är utrustad med ett EC 561LF och vi begav oss till Los för att se hur företaget upplever sin maskin och hur deras nya skördaraggregat fungerar.

Det är en strålande vinterdag i snösäkra Los och vi möts av Tobias Wexell som precis har avslutat ett gallringsuppdrag och håller på att flytta maskinen till en slutavverkning. Tobias har varit anställd i företaget sedan 2017 då han gick ut Naturbruksgymnasiet i Ljusdal för att sedan börja arbeta i skogen.
- Jag trivs bra i skogen och med den frihet som yrket innebär. Det här är den första 688:an jag kör men vi har ju haft flera pendelarmsskördare i företaget sedan tidigare så jag är van vid Eco Log. Stabiliteten och drivkraften i den här är väldigt bra och gör att man tar sig upp i branta backar. Sedan fungerar den bra i mer känslig och mjuk terräng också tack vare sina åtta hjul, förklarar Tobias.

Det som är helt nytt är dock aggregatet, ett EC 561LF som är en del av den nya aggregatserien som utvecklades under 2021 och ett resultat av samgåendet med SP Maskiner. Aggregatet är avsett för såväl gallring som slutavverkning och har konstruerats enligt lågfriktionskonceptet och utrustats med fem kvistknivar. Nytt är dessutom det patenterade systemet Eco Log Saw Control och givetvis är vi nyfikna på hur Tobias uppfattar aggregatet så här långt.
- Det fungerar jättebra. Längdmätningen är alltid exakt och även diametermätningen är bra. Sedan tycker jag att de vinklade matarhjulen är en stor fördel. Det slirar aldrig även om stammen är ojämn och de gör att du aldrig tappar stammen. Här bidrar ju även att det är fyra kvistknivar. Eco Log Saw Control fungerar också bra och gör att det inte blir några fällsprickor, förklarar Tobias.

Medan vi fortsätter vårt samtal med Tobias kommer hans kollega, Robin Öhrn, för skiftbyte. Och även han stämmer in i Tobias uppfattning om aggregatet.
- Ja, jag håller med. Aggregatet går riktigt bra. Det mäter stadigt och är inte så känsligt för yttre förhållanden. Det är sällan vi behöver kalibrera och ställa in det, säger Robin.
- Det enda vi har reagerat på är att det är många smörjpunkter och att det kan vara lite svårt att skruva och komma åt, till exempel när man byter slangar. Fast jag tror inte vi har bytt mer än tre slangar sedan vi fick den, och det känns ok tycker jag, säger Tobias.

Vi stannar på avverkningsplatsen en stund för att få se maskinen och aggregatet i arbete när Robin kör i väg upp i skogen. Och visst är det med en känsla av stolthet man ser den gula maskinen mot det vackra vinterlandskapet, även om den djupa snön gör det omöjligt för oss att följa maskinen in i skogen till fots.

Innan vi lämnar Los och ÅLG frågar vi hur Tobias och Robin skulle tänka om företaget skulle köpa ett nytt aggregat idag och om valet då skulle falla på ett aggregat från Eco Log om de fick bestämma.
- Ja, det skulle det. Det är jätteroligt att köra och väldigt rappt. Det är ett grymt aggregat, avslutar Tobias.