Till Aktuellt

Bränsleförbrukning och dess betydelse lönsamheten


Bränsleförbrukning

Även bränsleförbrukningen är en faktor som har stor inverkan på lönsamheten, där drivmedel står för inte mindre än 17% av de totala kostnaderna för en maskin. Även här vittnar många av våra kunder om en avsevärt minskad bränsleförbrukning både med våra maskiner i F-serien men också hos skotarna i det mindre segmentet. I exemplet visas hur stor besparingen blir om bränsleförbrukningen minskas med 5%.

Besparing på cirka

34 000 sek/år*

 Läs om fler faktorer som påverkar din lönsamhet här >>

*Beräkningarna utgår för en Eco Log 550F från gallring med medelstam 0,08 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15) eller för en 590 F från slutavverkning med medelstam 0,20 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15). Besparingen för servicekostnader är beräknat på en genomsnittlig timdebitering hos alla servicelämnare.