Till Aktuellt

Eco Log ansöker om företagsrekonstruktion – nytt kapital ska säkra verksamheten


Söderhamnsbolaget Eco Log Sweden AB, som är specialister på skogsmaskiner, har på senare tid fått likviditetsutmaningar. Under torsdagen har bolaget valt att ansöka om företagsrekonstruktion till Hälsinglands tingsrätt. Syftet med rekonstruktionen är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att trygga verksamheten. Den dagliga verksamheten pågår som vanligt under rekonstruktionsprocessen utan att kunder eller leveranser påverkas.


Företagsrekonstruktion är ett instrument för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Under rekonstruktionen får företaget tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Den sker steg för steg enligt en utstakad process som anges i lagen och sker i samarbete med en rekonstruktör som godkänns av tingsrätten. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten under rekonstruktionen.


Eco Log tillverkar och säljer effektiva skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk och har cirka 120 anställda. Bakgrunden till likviditetsproblemen beror på en fördröjd corona-effekt. Bolaget drabbades hårt av coronapandemin som ledde till oro i de globala försörjningskedjorna med komponentsbrist som följd. Utöver detta har Rysslands invasion av Ukraina ytterligare orsakat oro på marknaden. De ökade materialkostnaderna och störningarna i leverantörskedjorna har resulterat i en fördröjning av vissa leveranser. Eftersom verksamheten är mycket kapitalintensiv drabbas bolaget extra hårt av fördröjda leveranser, vilket har tärt på Eco Logs likviditet.


- Det är ett tråkigt och tufft beslut att sätta bolaget i rekonstruktion men vi måste se långsiktigt och skapa hållbara förutsättningar för bolaget så att vi kan rädda jobb, verksamheten och framtida leveranser. I det korta perspektivet är det tråkigt att fordringsägare drabbas men långsiktigt så markerar det här en vändpunkt som ska göra oss starkare och stabilare som kund och företag, säger Niklas Jonsson, vd Eco Log.


Linda Schenholm på Carler Advokatbyrå är föreslagen rekonstruktör. Rekonstruktionen berör endast Eco Log Sweden AB. SP Maskiner i Ljungby AB, Gremo AB, Maskinservice i Norden AB, Eco Log Group AB och Eco Log Försäljning AB berörs inte av rekonstruktionen.


Förhandling om ägarskifte långt gången
Det finns långt gångna förhandlingar med Lazarus Industriförvaltning AB som är beredd att skjuta till nödvändigt kapital, men detaljer återstår. När formaliteterna är avklarade förvärvas en majoritet av Eco Log till Lazarus som har lång operativ erfarenhet av att vända utvecklingen för bolag i komplexa situationer.

- Jag är stolt och glad över att få erfarna och aktiva delägare som tror på bolaget och ser potentialen framåt. Det är också ett lugnande besked till våra medarbetare, leverantörer och kunder, avslutar Niklas Jonsson.


Frågor kring rekonstruktionsprocessen kan skickas till rekonstruktör Linda Schenholm via linda.schenholm@carler.se.

Frågor riktade till Eco Log Sweden AB skickas till Niklas Jonsson, VD, via niklas.jonsson@ecologforestry.com

FAQ - För kunder >>

FAQ - För leverantörer >>

Fakta om företagsrekonstruktion >>

Pressmeddelande för nedladdning >>