Till Aktuellt

Eco Log får ny vd och förstärker ledningen


Daniel Bonna tillträder som vd för Eco Log Group och efterträder därmed Niklas Jonsson, som har varit interims-vd under drygt ett år. Ledningsgruppen får ytterligare ett tillskott i Sverre Trygg, som blir chief restructuring officer, med särskilt ansvar för att driva nödvändiga förändringsprocesser. Både Daniel och Sverre kommer tidigare från Lazarus Industriförvaltning AB, som är nya majoritetsägare av Eco Log Group.

- Vi vill tacka Niklas som under en övergångsperiod varit med att lotsa bolaget under en svår tid med komponentbrist och efterdyningar av pandemin. Nu behövs en ordentlig nystart för att hantera bolagets kortsiktiga utmaningar och inte minst för att ta vara på de mycket goda möjligheter som finns att långsiktigt stärka Eco Logs position, säger Martin Alsander, styrelseledamot i Eco Log Group.

Den företagsrekonstruktion som Eco Log Sweden AB är inne i fortgår enligt plan.

- Det känns fantastiskt att få jobba med ett ledande bolag i sin bransch med så mycket kompetens och med fantastiska skogsmaskiner som också efterfrågas på marknaden. Bolaget har vidtagit en del avgörande åtgärder och rekonstruktionen går framåt. Fler likviditetsstärkande förändringar kommer att genomföras på kort sikt och på längre sikt ser vi att bolaget kommer att bli mycket starkt och stabilt, säger Daniel Bonna vd Eco Log Group.

Lazarus är ett investeringsbolag specialiserat på att vända utvecklingen för bolag i utsatta situationer. Genom att kombinera tillgång till kapital med operativ erfarenhet av förändringsarbete är målet att stärka Eco Logs position och erbjudande framöver. Lazarus äger sedan tidigare bolag som Eurosteel Nybro AB, AH Automation AB, Stockholms Reparationsvarv AB och andra tillverkande industriföretag.

För mer information, eller kommentarer kontakta pressjouren;
+46 70 811 98 04

Daniel Bonna, VD Eco Log Group

Pressmeddelande för nedladdning >>