Till Aktuellt

Eco Log Group förvärvas av investerare med stor erfarenhet av operativt förändringsarbete


Eco Log Group AB, som är specialister på skogsmaskiner, får nya huvudägare. En överenskommelse har ingåtts som innebär att Lazarus Industriförvaltning AB förvärvar en majoritet av Eco Log Group AB.

Lazarus är ett investeringsbolag specialiserat på att vända utvecklingen för bolag i utsatta situationer. Genom att kombinera tillgång till kapital med operativ erfarenhet av förändringsarbete kan Lazarus stärka Eco Logs position och erbjudande framöver. Lazarus äger sedan tidigare bolag som Eurosteel Nybro, AH Automation, Stockholms reparationsvarv och andra tillverkande industriföretag.

- Vi tror på både bolaget och branschen och vårt förvärv är en viktig del i den nystart som nu behövs. Vi ser synnerligen goda möjligheter att stärka Eco Logs position och vi hoppas att vi som nya huvudägare kan tillföra både det kapital och den handlingskraft som behövs, säger Martin Alsander, partner i Lazarus Industriförvaltning AB.

Eco Log Group AB tillverkar och säljer effektiva skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk och har sin bas i Söderhamn.

- Vi är mycket glada över att få nya rutinerade ägare som tror på bolaget och har erfarenhet av förändringsarbete under komplexa situationer. Förvärvet ger Eco Log rätt förutsättningar att bedriva en långsiktig hållbar verksamhet, säger Lars Bredenfeldt, styrelseledamot i Eco Log Group AB.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Weland och Accent kvarstår som minoritetsägare av Eco Log Group AB. Just nu befinner sig Eco Log Sweden AB i en pågående rekonstruktionsprocess.

Läs mer om Lazarus på www.lazarus.se

För mer information, kontakta:

Martin Alsander, partner Lazarus Industriförvaltning AB

alsander@lazarus.se

Pressjour: +46 70 811 98 04

 

FAQ för kunder >>

FAQ för leverantörer >>

Pressmeddelande för nedladdning >>