Till Aktuellt

Eco Log har utträtt ur rekonstruktionen


Eco Log Sweden har yrkat på att tingsrätten ska besluta om att rekonstruktionen ska upphöra i samband med att tingsrättsförhandlingens beslut 16/3 vinner laga kraft. Detta skedde den 6/4 då ingen överklagan inkommit.

Rekonstruktionens syfte har uppnåtts och bolaget har skapat långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för att trygga verksamheten.