Till Aktuellt

Eco Log närmar sig utträde ur företagsrekonstruktion


Hälsinglands tingsrätt har idag fastställt den rekonstruktionsplan med skulduppgörelse som Eco Log erbjudit sina fordringsägare. Det innebär att företaget inom kort förväntas utträda ur rekonstruktionen.

-Vi är ytterst tacksamma till det stöd vi fått under de senaste månaderna och är nöjda med rekonstruktionsprocessen. Att vi idag kan fastställa en rekonstruktionsplan är ett glädjande besked för alla leverantörer, kunder och medarbetare som ihålligt har haft tålamod under rekonstruktionen. På längre sikt ser vi att Eco Log har mycket goda möjligheter att växa och ytterligare stärka sin position på marknaden och som kund till leverantörsnätverket, säger Martin Alsander, styrelseledamot Eco Log och partner på ägarbolaget Lazarus.

 Eco Log har yrkat att tingsrätten ska besluta om att rekonstruktionen ska upphöra i samband med att dagens beslut vinner laga kraft. Då har rekonstruktionens syfte uppnåtts och bolaget har skapat långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för att trygga verksamheten.

-Att fordringsägarna godkänt skulduppgörelsen är en viktig milstolpe och markerar slutet på rekonstruktionsprocessen. Min bedömning är att det nu finns mycket goda förutsättningar för en livskraftig verksamhet framåt, säger Linda Schenholm, rekonstruktör för Eco Log.

Eco Log förväntas utträda ur rekonstruktionen under april månad.