Till Aktuellt

Eco Logs skotare i det mindre segmentet


I förra veckan kunde vi meddela att Eco Logs sortiment av mindre skotare utgår i sitt nuvarande utförande (Eco Log 750F, Eco Log 1050F och Eco Log 1250F). Responsen har varit stor och vi är givetvis glada över att våra skotare i den mindre viktklassen är uppskattade av våra kunder.


Lugnande besked för alla er som efterfrågar mindre skotare är att detta beslut endast är ett steg i vårt pågående arbete med att anpassa och modernisera vårt småskotarprogram. Utveckling och uppdatering av våra maskinmodeller är ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete hos oss på Eco Log för att vi alltid ska kunna erbjuda våra kunder det bästa. Ett naturligt steg är därför att se över hur vi på sikt kan implementera även mindre skotare i vår ordinarie linjeproduktion och ta fram en eller flera mindre skotare som ersätter de tidigare modellerna och kombinerar de bästa egenskaperna från de ursprungliga Gremo-maskinerna med styrkorna hos Eco Logs skotare i det större segmentet. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med våra kunder och återförsäljare för att vi ska kunna säkerställa att vi tar fram produkter anpassade efter våra kunders behov. Därför upprättas ett produktråd där dels våra kunder kommer att vara representerade, dels vår tyska återförsäljare WFW, då marknaden för mindre skotare är stor bland annat i just Tyskland.