Till Aktuellt

Eco Logs sortiment av mindre skotare utgår


I samband med årsskiftet 2023/2024 kommer skotarmodellerna i vårt mindre segment att utgå.

Anledningen är att vi är i ett läge där en fortsatt produktion av de berörda skotarmodellerna skulle kräva betydande investeringar för att effektivisera produktionen och säkerställa utvecklingen av maskinerna och deras system. En sådan satsning är i dagsläget inte aktuell och efterfrågan på de berörda skotarmodellerna i deras nuvarande utförande är inte tillräckligt hög i förhållande till de investeringar som vi ser krävs. 

Vi vet dock att många uppskattar maskinernas egenskaper och att det finns ett behov av mindre skotare på marknaden. Vi vill givetvis också kunna erbjuda våra kunder ett brett sortiment av högkvalitativa maskiner som täcker alla de varierade behov som vi vet finns inom skogsbruket.  Därför kommer vi att se över möjligheten att på sikt göra den satsning som är nödvändig och återinföra en eller flera skotarmodeller i den mindre viktklassen.

Vilka modeller gäller det?

Skotarna i vårt mindre segment – Eco Log 750F, Eco Log 1050F, Eco Log 1250F

Vad händer om jag har beställt en ny maskin som hör till de utgående maskinmodellerna?

Befintliga order kommer att tillverkas och levereras enligt plan. 

Hur kommer eftermarknads- och reservdels support att fungera

Det finns många maskiner ute på marknaden, såväl de ursprungliga Gremo-maskinerna som de nyare modellerna från Eco Log. Givetvis kommer vi att fortsätta att förse dessa kunder med reservdelar och service och vi kommer att bevara och vårda den kompetens och organisation som finns kring eftermarknad för de berörda modellerna under många år framöver. Det betyder bland annat också att vår verkstad i Ätran, Maskinservice i Norden AB, kommer att finnas kvar precis som tidigare.

Gäller fortfarande garantin för min maskin?

De garantivillkor du har idag för din maskin gäller även fortsättningsvis.