Till Aktuellt

Eco Logs VD om Coronakrisen och framtiden


Det är idag ingen som går oberörd av Coronaviruset och dess framfart. Det påverkar oss alla på olika sätt i allt från hälsa, omsorg för nära och kära eller i ovisshet om vilka konsekvenser det har på vår vardag nu och framöver. För oss på Eco Log är det en självklarhet att göra vad vi kan för att bidra till allas säkerhet och vårt gemensamma ansvar i att stoppa Coronaviruset, varför vi gradvis har trappat upp våra försiktighetsåtgärder under de senaste veckorna.

 Eco Log har länge haft en positiv utveckling där vi växer stadigt. Den resan vi gjort vill vi tillsammans med er som kunder fortsätta även framåt, men ser i rådande läge att vi tillfälligt behöver begränsa kapaciteten i vår verksamhet.  Alla delar från produktion, reservdelshantering och teknisk support kommer att vara igång om än i mindre omfattning än vanligt och givetvis gör vi allt vi kan för att fortsätta att upprätta en hög servicenivå till er kunder. Vissa saker kan vi inte påverka då vi är beroende av våra leverantörers förmåga att förse oss med komponenter. Dessvärre innebär det en risk för att vi i vår tur kommer att ha svårigheter med att hålla leveranstider och tillhandahålla exempelvis reservdelsorder enligt plan.

Dialogen med er som kunder är som alltid viktig för oss, och eventuella förseningar i maskinleveranser kommer givetvis att kommuniceras löpande till de som berörs.

 Vi beklagar den negativa inverkan detta kan komma att ha och hoppas att läget stabiliseras inom kort så att vi återigen kan bedriva vår verksamhet med full styrka.

 Slutligen hoppas vi att ni och era nära får vara friska och mår bra i rådande läge och i den utmaning vi alla tacklar tillsammans.

 Ta hand om er

/Anders Gustafson, VD Eco Log