Till Aktuellt

Förstärkt teknisk support i Finland


Tillsammans med vår servicepartner PJP Metsäexpertit Oy förstärker vi nu vår tekniska support på den finska marknaden. Satsningen är ett led i arbetet med att höja servicegraden och närvaron för våra kunder i Finland. Ansvarig för den tekniska supporten och den som i första hand ska kontaktas är därför sedan december 2020 Mats Wester, som ända sedan 2007 har erfarenhet av att köra och serva Eco Log. Tillsammans med Pentti Pietilä kommer Mats också att ha hand om reservdelsförsäljningen på den finska marknaden. Även Pentti har lång erfarenhet av Eco Log och arbetar sedan 2013 med service och försäljning av reservdelar.

Kontakt

Mats Wester – Teknisk support/försäljning av reservdelar: +358 4477440094

Pentti Pietilä – Försäljning av reservdelar: +358 400333071

Eco Log Finland: https://ecologforestry.fi/