Till Aktuellt

Kundreportage: Ana de Maderas O Fragueiro


I södra Galicien, Spanien, hittar vi Ana de Maderas o Fragueiro. Ana arbetar bland annat som skotarförare i familjens företag Maderas O Fragueiro S.L, där hon kör deras Eco Log 574F sedan den anlände till företaget i april förra året. Företaget som startades redan 1992 av hennes far har idag sju anställda plus Ana´s föräldrar som driver det. Sedan starten har de vuxit lite i taget och idag arbetar de i två grupper – en grupp som arbetar för hand med motorsåg samt en grupp som avverkar skogen med hjälp av skogsmaskiner. Ana berättar för oss hur förhållandena ser ut hos dem och förklarar att skogarna i södra Galicien skiljer sig mycket från de i norra Europa.

- Skogarna här består till störtsta del av tall eller eukalyptus och ibland är det en blandskog som innehåller båda arterna. De stora utmaningarna här hos oss är att bestånden ofta är väldigt grova och täta och i och med att det är mycket berg är terrängen som regel brant. Skogarna är oftast inte planterade utan är ett resultat av naturlig regenerering. Det gör att gallringsvägarna består av allt annat än raka linjer och rader. Dessutom är skogsområdena ganska små, ofta inte större än en halv hektar, berättar Ana.

Skotaren är företagets första maskin från Eco Log, och såhär långt är de mycket nöjda med investeringen.

- Anledningen till att vi valde Eco Log är att den passar bra utifrån de förutsättningar och utmaningar vi har vid avverkningen här i Galicien. Vi jämförde med skotare i ungefär samma storlek från andra märken där det visade sig att Eco Log var det mest fördelaktiga alternativet avseende pris, kvalitet och de egenskaper vi behöver. Bland annat spelade Volvo-motorn med 6 cylindrar jämfört med 4 in samt kapaciteten på 14 ton jämfört med 12. Även komforten i hytten är bra. Sammantaget gjorde dessa faktorer att det landade på Eco Log, berättar Ana.

Förutom att Ana kör skotaren har hon även andra arbetsuppgifter i företaget som att köpa in virke, PEFC-certifiering och fakturering. Därför spenderar hon mycket tid på kontoret och har inte möjlighet att vara i skogen så mycket som hon skulle önska.

- Det jag gillar mest är maskinerna och att få se hur det ser ut före och efter ett arbete som är väl utfört. En bra avverkning där man hela tiden tar hänsyn till skogen och sedan får se den växa och utvecklas till det bättre. Ibland blir folk överraskade när det är en tjej som kör skotaren eller kommer för att köpa virke. Men det passar mig jättebra och jag tror inte att jag kan hitta ett annat arbete som är så tillfredsställande, avslutar Ana.