Till Aktuellt

Ökad lönsamhet med långa serviceintervall


Serviceintervall

Eco Logs skördare och skotare i F-serien är utrustade med driftsäkra motorer från Volvo Penta, med ett serviceintervall på 1000h. I rena servicekostnader innebär det avsevärda besparingar per år jämfört med en maskin med ett serviceintervall på 500h.

Besparing på cirka

33 000 sek/år*

 

Läs om fler faktorer som påverkar din lönsamhet här >>

*Beräkningarna utgår för en Eco Log 550F från gallring med medelstam 0,08 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15) eller för en 590 F från slutavverkning med medelstam 0,20 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15). Besparingen för servicekostnader är beräknat på en genomsnittlig timdebitering hos alla servicelämnare.