Till Aktuellt

Produktivitet - så mycket påverkar den din lönsamhet


Produktivitet

Att hålla en hög produktivitet är avgörande för lönsamheten hos en skogsentreprenör, där även en liten produktionsökning får stor inverkan på resultatet. Många av våra kunder vittnar om en avsevärd produktionsökning med hjälp av våra maskiner, i vissa fall så mycket som 20%, bland annat tack vare hög driftsäkerhet, framkomlighet och en mycket stark skördarkran. I exemplet visas hur stor effekt en produktionsökning på 5% får på resultatet. 5% motsvarar för 560F 0,6 m3/h i gallring och för 590F 1 m3/h i slutavverkning.

5 % ökad produktion ger en ökad vinst med cirka

250 000 sek/år*

Läs om fler faktorer som påverkar din lönsamhet här >>

*Beräkningarna utgår för en Eco Log 550F från gallring med medelstam 0,08 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15) eller för en 590 F från slutavverkning med medelstam 0,20 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15). Besparingen för servicekostnader är beräknat på en genomsnittlig timdebitering hos alla servicelämnare.