Till Aktuellt

Se filmen om Eco Log Sim


Vår simulator, Eco Log Sim, är det optimala verktyget för att utbilda förare för en konkurrenskraftig och effektiv skogsvård. 

Nu har vi publicerat filmen som visar hur du genom att använda Eco Log Sim kan ta dina första steg mot ett produktivt skogsbruk.

Läs mer om Eco Log Sim och se filmen här >>