Till Aktuellt

TU - en viktig faktor för din lönsamhet


 

Teknisk utnyttjandegrad (TU)

Eco Logs skogsmaskiner utmärker sig genom sin exceptionella driftsäkerhet och sina korta servicetider. Det medför en mycket hög teknisk utnyttjandegrad, vilket har stor inverkan på den totala lönsamheten för maskinen. Enbart det långa serviceintervallet resulterar i 2% ökad teknisk utnyttjandegrad per år jämfört med en maskin med serviceintervall om 500h, en ökning som har stor effekt i rena intäkter.

Ökad vinst med upp till

100 000 sek/år**

Läs om fler faktorer som påverkar din lönsamhet här >>

*Beräkningarna utgår för en Eco Log 550F från gallring med medelstam 0,08 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15) eller för en 590 F från slutavverkning med medelstam 0,20 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15). Besparingen för servicekostnader är beräknat på en genomsnittlig timdebitering hos alla servicelämnare.

**Avser 590F enligt ovan angivna förhållanden*. För 550F är motsvarande siffra cirka 80 000 sek*.