Detta är Eco Log

Nyckeln till ett framgångsrikt skogsbruk.

Om Eco Log

Vi på Eco Log har alltid strävat efter att konstruera de bästa och mest lönsamma maskinerna på marknaden. Och vi är stolta över att kunna säga att vi i över ett halvt sekel har levererat unika skogsmaskiner som verkligen gjort skillnad för våra kunder.

Vi är idag ca 100 anställda som jobbar för att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar. Våra konstruktörer, montörer, servicetekniker och säljare har kontinuerlig  kontakt för att ständigt förbättra och utveckla våra produkter. Detta innebär att du som kund alltid får produkter i absolut världsklass.

Vår ambition är dock inte att bara sälja maskiner utan att bli en långsiktig och uppskattad partner till dig som kund. Vi vill vara nyckeln till din framgång. För när du lyckas - vet vi att vi gjort ett bra jobb. Vi ska helt enkelt vara den partner som levererar de bästa

lösningarna för ett effektivt och modernt skogsbruk. Det är vårt löfte till dig.

Välkommen till Eco Log.

 

Vision och värderingar

Vi ska vara den närvarande partnern som erbjuder våra kunder de mest lönsamma och pålitliga lösningarna för skogsbruket. Vi är Forestry of tomorrow.

Våra värdeord:

  • Kundförståelse
  • Professionalism
  • Teamwork
  • Ägarskap

Vår historia

Eco Log ståtar med en lång historia. Själva namnet har funnits i ett drygt decennium, men fabriken är betydligt äldre än så. Ända sedan 1965 har Söderhamn varit tillverkningsort för skogsmaskiner, när dåvarande Kockums startade sin produktion i lokalerna.

Ursprunget till dagens Eco Log-produkter är Skogsjan och den så kallade ”Spindelmaskinen” som lanserades 1986. Med sina hydrauldrivna hjulmotorer monterade på pendelarmar, revolutionerade Spindelmaskinen sättet att ta sig fram genom skogen.

Sedan dess har mycket hänt. Under perioder med Caterpillar och Log Max som ägare tog företaget viktiga strategiska beslut och sedan en tid tillbaka står Eco Log med en ny stark ägare med ambitionen att få företaget att växa globalt.

Ditt team

Vi vet att det ligger mycket jobb bakom ett framgångsrikt skogsbruk. Och vi vill göra allt för att underlätta för dig som kund. Därför har vi nu infört ett system som innebär att alla nya maskiner som levereras har ett dedikerat team bakom sig. Teamet består av nyckelpersoner som har varit delaktiga i din leverans som till exempel din säljare, din servicelämnare och din kontakt för service och reservdelar. Detta innebär att du som kund snabbt och smidigt kan komma i kontakt med oss när du behöver det.

Miljö & Hållbarhet

Eco Log konstruerar, tillverkar och säljer maskiner för modernt skogsbruk. Våra skördare och skotare ger möjligheter till ett hållbart nyttjande av en av våra viktigaste förnyelsebara resurser – skogen. För oss är skogen en hjärtesak, den är basen för vår verksamhet och en ständig källa till inspiration för våra medarbetare. Vi vill att våra produkter och tjänster ska skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle och driva utvecklingen på miljöområdet framåt.

Våra målsättningar är:

STÄNDIG FÖRBÄTTRING

Miljöarbetet ska vara förebyggande och öppet med ständig förbättring i fokus.

LAGAR OCH ANDRA KRAV

I vår verksamhet ska miljölagstiftning och myndighetskrav utgöra en miniminivå för miljöarbetet.

MILJÖMÅL

Miljömålen ska baseras på vår miljöpåverkan, kontinuerligt följas upp och anpassas till verksamheten.

HUSHÅLLNINGS- OCH KRETSLOPP

Råvaror och energi ska nyttjas så effektivt som möjligt. Återanvändning och återvinning ska underlättas.

KUNSKAP

Personer som arbetar i företaget eller på vårt uppdrag ska ha kunskap i miljöfrågor och medvetenhet om hur miljö och hälsa kan påverkas och skyddas.

INFORMATION

Vi ska inspirera våra leverantörer, servicelämnare och kunder att utveckla sitt miljöarbete.