Till Aktuellt

Eco Log och Gremo fortsätter framåt i gula toner


Den sjuttonde april hade vi glädjen att offentliggöra det kommande samgåendet mellan Eco Log och Gremo. Tre veckor senare är nu planeringen och arbetet med den framtida produktionen i full gång och den första Gremo maskinen finns redan på plats i fabriken i Söderhamn.

Sedan samgåendet offentliggjordes har de återkommande frågorna handlat om hur maskinerna kommer att se ut, vad de kommer att heta och vilka modeller som kommer att ingå i ett framtida sortiment. Namnförslagen har varit många och engagemanget stort, men idag kan vi meddela att samtliga maskiner fortsättningsvis kommer att bära både Eco Logs färger och namn. Under det gula yttre kommer man dock att känna igen sig oavsett vilken av maskinleverantörerna man har erfarenhet av sedan tidigare, där även modellnamnen lever vidare

- Gremos maskiner har fantastiska egenskaper som vi vet att kunderna värdesätter högt. Även om maskinerna framåt kommer att se ut som och heta Eco Log är vi mycket måna om att kunderna ska vara trygga i vad de får och känna igen sig i maskinernas funktionalitet. Det gäller vare sig man är ny eller tidigare kund och oavsett om man kör Gremo eller Eco Log. Naturligtvis kommer vi också att integrera Gremos service och eftermarknad i vår befintliga organisation för att säkerställa den höga tillgängligheten för befintliga Gremokunder även framåt, förklarar Anders Gustafson, VD Eco Log.

Då Gremos mindre segment av skotare slås ihop med Eco Log´s resulterar det i inte mindre än fem skotarmodeller med lastkapacitet från 8,5 till 20 ton. Även Eco Logs redan breda skördarsortiment utökas med en mindre åttahjulig skördare och Anders Gustafson ser att det nya utbudet gör att företaget nu får förutsättningar att skapa ännu högre kundnytta och samtidigt attrahera nya kundgrupper framöver.

- Gremos skotare och skördare är ett utmärkt komplement till vår maskinpark och vi kommer självklart att bibehålla, vårda och bygga vidare på deras befintliga sortiment i sann Gremo anda även framåt. Tack vare samgåendet kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett av marknadens bredaste sortiment genom skogsmaskiner i olika storlekar, med olika kapacitet och med egenskaper som kan möta och behärska de många, varierande uppgifter och miljöer som dagens skogsbruk kräver. Vi kommer fortfarande att vara samma, familjära företag men med möjlighet att på ett ännu bättre sätt kunna ge våra kunder vad de efterfrågar, förklarar Anders Gustafson.

Fakta

  • Samtliga maskiner kommer framåt att bära både Eco Logs namn och färger.
  • Skotarsortimentet kommer att bestå av:
  • Eco Log 750 (tidigare Gremo), lastkapacitet 8,5 ton
  • Eco Log 1050 (tidigare Gremo) lastkapacitet 10,5 ton
  • Eco Log 1250 (tidigare Gremo), lastkapacitet 12,5 ton
  • Eco Log 574F, lastkapacitet 14 ton
  • Eco Log 594F, lastkapacitet 20 ton
  • Skördarsortimentet kommer att bestå av samtliga skördare i Eco Logs befintliga sortiment plus Gremos lättare, åttahjuliga skördare med en vikt på 15,9 ton som får namnet Eco Log 1058.