Till Aktuellt

Eco Log utvecklar service och support i Finland


Under hösten 2020 har flera nya servicelämnare anslutits till Eco Logs nätverk i Sverige och nu är det dags för en satsning även på den finska marknaden. Sedan 2019 har PJP Metsäexpertit OY fungerat som reservdelscenter, dit de finska kunderna idag har möjlighet vända sig för att beställa, hämta ut eller boka utleverans av reservdelar. Nu är det dags att även utöka antalet servicelämnare liksom den tekniska supporten som tillsammans med PJP ska bilda ett väl fungerande servicenätverk i Finland.

- Vi vill att våra kunder ska uppleva att de har en nära relation till oss på Eco Log och vi vet hur viktigt det är för dem med lättillgänglig och väl fungerande service. Därför behöver vi nu ansluta fler servicelämnare i Finland så att både befintliga och nya kunder känner sig trygga med att de får den uppbackning och service de behöver, säger Anders Gustafson, VD Eco Log.

Idag finns förutom PJP även Ålands Hugg som förutom att vara servicelämnare på Åland även bistår delar av den finska marknaden med teknisk support och service tillsammans med sin samarbetspartner i Nyland. Eco Logs egna säljorganisation finns också representerade genom Micael Granlund som gärna ger kunderna stöd och hjälper dem att hitta rätt.

- Arbetet med att komplettera de delar som finns på plats och stärka det finska servicenätverket pågår för fullt. Om allting går enligt plan kan de finska kunderna se fram emot att flera nya servicelämnare liksom en utökad närvaro av teknisk support presenteras redan under hösten 2020, avslutar Anders Gustafson.

https://ecologforestry.fi/