EC 661 LF

Eco Log 661 LF är högprestanda-aggregatet som erbjuder högsta kvalitet, styrka och produktivitet i alla typer av slutavverkning. I grov slutavverkning ger de proportionellt vinklade matarhjulen i kombination med det patenterade systemet Log Hold och Eco Log Saw Control högsta kapacitet och produktion. I klen slutavverkning kommer den smidiga konstruktionen till sin rätt och möjliggör hög effektivitet och snabb matning.

 

Lågfriktionskonceptet (LF) i kombination med en extremt välskyddad, smart slangdragning banar väg för minimal friktion, minsta möjliga stillestånd, högsta nyttjandegrad och maximal produktivitet. Dessutom genererar aggregatets variabla valsmotorer en optimal balans mellan styrka och snabbhet såväl i klena som grova bestånd.

Eco Log 661 LF möter varje utmaning - smidigt, starkt och effektivt.

Läs mer om Eco Log Saw Control >>

Kontakta säljare

 

Matning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda
Hjulmotorer  750 cc
Hjulmotorer, variabla  613-920 cc
Max. valsöppning  630 mm
Matningshastighet  5 m/s /4,1-6,1 m/s
Matningskraft  28 kN/34 kN
Proportionella tryck  Ja
Kapning
SuperCut 150 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med Eco Log Saw Control optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter standard  700 mm
Kapdiameter option EC såglåda  810 mm
Kedjehastighet  40 m/s
Sågmotor  Bucher 32 cc
Sågenhet  Automatisk - SuperCut 150
Saw Control  Ja
Kvistning
Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar  4
Fasta knivar  1
Kvistningsdiameter spets-spets  480 mm
Min. kvistdiameter  30 mm
Proportionella tryck  Ja
Log Hold  Ja
Vikt och Dimensioner
Trots sin kapacitet att hantera grov skog passar EC 661 LF tack vare sina kompakta mått till mer än bara grov slutavverkning.
Bredd stängt  1360 mm
Bredd öppet  1820 mm
Höjd, exkl. tiltram  1730 mm
Vikt, exkl. rotator  1480 kg
Vikt med toppsåg, exkl. rotator  1595 kg
Rekommendationer
Basmaskin: EC 661 LF monteras med fördel på Eco Logs skördare 580 och 590
Avverkning: Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda
Rek. stamdiameter (BHD) för högsta produktivitet*  16 - 51 cm

*Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning