EC 761 LF

Med kraft, styrka och enastående kapacitet tar sig Eco Log 761 LF an de allra tyngsta jobben. Tack vare den proportionella vinklingen av matarhjulen genereras mer bärkraft ju större stam som upparbetas hos detta aggregat konstruerat enligt Lågfriktionskonceptet (LF) för högsta produktivitet och lönsamhet. Tillsammans med hög dragkraft och en mycket skyddad, robust konstruktion resulterar detta i en imponerande kombination för högsta prestanda, pålitlighet och effektivitet i de allra tuffaste slutavverkningarna.

 

Eco Log 761 LF hanterar utan problem den grövsta skogen men bearbetar även snabbt och effektivt klenare slutavverkningar tack vare sina kompakta mått i kombination med Eco Log Saw Control. Med Eco Log 761 LF får du ett pålitligt, kraftfullt aggregat med kapacitet utöver det vanliga.

Läs mer om Eco Log Saw Control >>

Kontakta säljare

 

Matning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda
Hjulmotorer*  934, 1043 cc
Max. valsöppning  700 mm
Matningshastighet  4,5 m/s / 4,1 m/s
Matningskraft  30 kN/34 kN
Proportionella tryck  Ja
Kapning
SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med Eco Log Saw Control optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter  750 mm
Kedjehastighet  40 m/s
Sågmotor  Bucher 32 cc
Sågenhet  Automatisk - SuperCut 100
Saw Control  Ja
Kvistning
Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar  3
Fasta knivar  2
Kvistningsdiameter spets-spets  510 mm
Kvistningsdiameter inkl. nedre kniv  550 mm
Min. kvistdiameter  40 mm
Proportionella tryck  Ja
Log Hold  Ja
Vikt och Dimensioner
Trots sin enorma kapacitet passar Eco Log 761 LF tack vare sina kompakta mått bra till mer än bara de grövsta avverkningarna.
Bredd stängt  1400 mm
Bredd öppet  1920 mm
Höjd  1850 mm
Vikt  1750 kg
Rekommendationer
Basmaskin: EC 761 LF monteras på Eco Logs skördare 590
Avverkning: Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (BHD) för högsta produktivitet**  20 - 56 cm

* Flera alternativa hjulmotorer kommer att erbjudas.

** Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.