Våra tjänster

Smarta tjänster för ett smartare skogsbruk.

Kontakta oss

Serviceavtal

Teckna serviceavtal och koppla av

Med Eco Log Serviceavtal får du full kontroll på dina servicekostnader. Och inte nog med det – du säkerställer även att Eco Logs originaldelar alltid används och att arbetet utförs av någon av våra auktoriserade servicelämnare. Teckna serviceavtal redan idag!

Fördelar med Eco Log Serviceavtal

 • Du vet på förhand vad det ska kosta.
 • Eco Logs originalreservdelar används alltid.
 • Material, arbete och resor ingår.
 • Du kan känna dig trygg med att arbetet blir korrekt utfört av Eco Logs auktoriserade servicelämnare.
 • Ökade möjligheter till högre andrahandsvärde med komplett servicebok.
 • Minskad risk för oförutsedda utgifter när maskinen är korrekt servad.

Serviceavtalet kan kompletteras med ett reservdelsavtal vilket innefattar de reservdelar som åtgår för reparationer under avtalstiden.

Kontakta säljare

Eco Log Sverige

Sören Nilsson

Säljare Värmland, Dalarna, Närke, Dalsland

070-650 72 00

Eco Log Sverige

Hans Larsson

Säljare Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Åland, Västmanland, Södermanland

070-635 82 37

Eco Log Sverige

Dan Ingemarsson

Försäljningsansvarig Sverige

070-668 06 85

Eco Log Sverige

Martin Karlsson

Säljare Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Småland, Halland, Blekinge, Skåne, Gotland, Öland

070-314 22 20

Eco Log Sverige

Robert Olsson

Säljare Härjedalen, Ångermanland, Medelpad, Jämtland

073-5330282

Eco Log Sverige

Joel Henriksson

Säljare Lappland, Norrbotten, Västerbotten

070 - 523 10 80

Reservdelsavtal

Full kontroll över dina reservdelar

Med Eco Log Reservdelsavtal undviker du obehagliga överraskningar. Du får full kontroll över dina reservdelar, en jämn fördelning av dina kostnader samt säkerställer att din Eco Log alltid är i bästa skick.

 

Fördelar med Eco Log Reservdelsavtal

 • Du vet på förhand vad det ska kosta, vilket i kombination med vårt serviceavtal ger en tydlig bild av din totalekonomi för maskinen.
 • Du vet att det blir korrekt utfört med rätt delar. Eco Logs originaldelar används alltid.
 • Material ingår. Resor och arbetskostnad faktureras separat.
 • Ökade möjligheter till högre andrahandsvärde med komplett servicebok och en fungerande maskin.
 • Minimerat stillestånd eftersom delar byts ut i förebyggande syfte.

 

Du kan teckna ett reservdelsavtal vid ny maskin­­affär eller innan garantitidens utgång kombination med ett serviceavtal.

Kontakta säljare

Eco Log Sverige

Sören Nilsson

Säljare Värmland, Dalarna, Närke, Dalsland

070-650 72 00

Eco Log Sverige

Hans Larsson

Säljare Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Åland, Västmanland, Södermanland

070-635 82 37

Eco Log Sverige

Dan Ingemarsson

Försäljningsansvarig Sverige

070-668 06 85

Eco Log Sverige

Martin Karlsson

Säljare Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Småland, Halland, Blekinge, Skåne, Gotland, Öland

070-314 22 20

Eco Log Sverige

Robert Olsson

Säljare Härjedalen, Ångermanland, Medelpad, Jämtland

073-5330282

Eco Log Sverige

Joel Henriksson

Säljare Lappland, Norrbotten, Västerbotten

070 - 523 10 80

Kontakta säljare

Eco Log Sverige

Sören Nilsson

Säljare Värmland, Dalarna, Närke, Dalsland

070-650 72 00

Eco Log Sverige

Hans Larsson

Säljare Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Åland, Västmanland, Södermanland

070-635 82 37

Eco Log Sverige

Dan Ingemarsson

Försäljningsansvarig Sverige

070-668 06 85

Eco Log Sverige

Martin Karlsson

Säljare Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Småland, Halland, Blekinge, Skåne, Gotland, Öland

070-314 22 20

Eco Log Sverige

Robert Olsson

Säljare Härjedalen, Ångermanland, Medelpad, Jämtland

073-5330282

Eco Log Sverige

Joel Henriksson

Säljare Lappland, Norrbotten, Västerbotten

070 - 523 10 80