Våra tjänster

Smarta tjänster för ett smartare skogsbruk.

Kontakta oss

Serviceavtal

Teckna serviceavtal och koppla av

Med Eco Log Serviceavtal får du full kontroll på dina servicekostnader. Och inte nog med det – du säkerställer även att Eco Logs originaldelar alltid används och att arbetet utförs av någon av våra auktoriserade servicelämnare. Teckna serviceavtal redan idag!

Fördelar med Eco Log Serviceavtal

 • Du vet på förhand vad det ska kosta.
 • Eco Logs originalreservdelar används alltid.
 • Material, arbete och resor ingår.
 • Du kan känna dig trygg med att arbetet blir korrekt utfört av Eco Logs auktoriserade servicelämnare.
 • Ökade möjligheter till högre andrahandsvärde med komplett servicebok.
 • Minskad risk för oförutsedda utgifter när maskinen är korrekt servad.

Serviceavtalet kan kompletteras med ett reservdelsavtal vilket innefattar de reservdelar som åtgår för reparationer under avtalstiden.

Kontakta säljare

Ecolog Sverige

Sören Nilsson

Försäljningsansvarig Sverige, säljare västra Mellansverige

070-650 72 00

Ecolog Sverige

David Lindberg

Säljare Norr

070-523 10 80

Ecolog Sverige

Hans Larsson

Säljare östra Mellansverige

070-635 82 37

Ecolog Sverige

Dan Ingemarsson

Säljare Syd

070-314 22 20

Reservdelsavtal

Full kontroll över dina reservdelar

Med Eco Log Reservdelsavtal undviker du obehagliga överraskningar. Du får full kontroll över dina reservdelar, en jämn fördelning av dina kostnader samt säkerställer att din Eco Log alltid är i bästa skick.

 

Fördelar med Eco Log Reservdelsavtal

 • Du vet på förhand vad det ska kosta, vilket i kombination med vårt serviceavtal ger en tydlig bild av din totalekonomi för maskinen.
 • Du vet att det blir korrekt utfört med rätt delar. Eco Logs originaldelar används alltid.
 • Material ingår. Resor och arbetskostnad faktureras separat.
 • Ökade möjligheter till högre andrahandsvärde med komplett servicebok och en fungerande maskin.
 • Minimerat stillestånd eftersom delar byts ut i förebyggande syfte.

 

Du kan teckna ett reservdelsavtal vid ny maskin­­affär eller innan garantitidens utgång kombination med ett serviceavtal.

Kontakta säljare

Ecolog Sverige

Sören Nilsson

Försäljningsansvarig Sverige, säljare västra Mellansverige

070-650 72 00

Ecolog Sverige

David Lindberg

Säljare Norr

070-523 10 80

Ecolog Sverige

Hans Larsson

Säljare östra Mellansverige

070-635 82 37

Ecolog Sverige

Dan Ingemarsson

Säljare Syd

070-314 22 20

Finansieringsavtal

Enklare ägande med All-Inclusive

Nu erbjuder Eco Log en attraktiv ”allt-i-ett lösning”. Med allt på en faktura får du 100% koll på alla kostnader och du kan enkelt förstå hur mycket pengar du tjänar på din maskin – per timme! Med ett All Inclusive-avtal blir det ännu enklare att se hur konkurrenskraftig Eco Log är sett till totalekonomin för ditt företag.

Fördelar med All-inclusive

 • Allt på en faktura
 • Finansiering (36 månader)
 • Försäkring
 • Service
 • Reservdelar

Kontakta säljare

Ecolog Sverige

Sören Nilsson

Försäljningsansvarig Sverige, säljare västra Mellansverige

070-650 72 00

Ecolog Sverige

David Lindberg

Säljare Norr

070-523 10 80

Ecolog Sverige

Hans Larsson

Säljare östra Mellansverige

070-635 82 37

Ecolog Sverige

Dan Ingemarsson

Säljare Syd

070-314 22 20