Till Aktuellt

Så ska Eco Log stötta skogsentreprenörerna till att bedriva lönsammare företag


Som skogsmaskinstillverkare har Eco Log alltid värnat om en nära relation till sina kunder. Nu lanseras ”En skogsentreprenörs lönsamhet”, som ett nytt koncept där man på Eco Log vill ta ytterligare ett steg för att finnas där för sina kunder. Mikael Eriksson, Marknadschef på Eco Log, berättar att diskussionerna har pågått länge internt om hur man på bästa sätt skulle kunna bistå entreprenörerna i deras dagliga arbete.


- För en skogsentreprenör idag finns många utmaningar och det är mycket de ska hålla koll på för att kunna bedriva sina företag. Kraven på att alltid hålla en hög produktivitet är stora och utöver det ska de dessutom ha tid för allt annat som hör till företagandet, såsom förhandlingar, avtal och ledarskap med mera. Vi vill stötta dem i deras vardag och ge dem verktyg både för att bli ännu bättre som företagare och för att de ska kunna vara så effektiva som möjligt tillsammans med våra maskiner. Allt det bidrar till att de kan driva långsiktigt hållbara verksamheter med en god lönsamhet, förklarar Mikael Eriksson.


Det nya konceptet tar sitt avstamp i en helt ny hemsida där matnyttiga artiklar och filmer samlas inom ämnet – allt ifrån hur du blir en vassare förhandlare och vad du ska ta hänsyn till när du köper en ny maskin till tips i hur du kan optimera ditt arbete med Eco Logs maskiner genom olika maskininställningar och körtips. Med i arbetet finns Ulf Sandström, Sandströms Företagscoaching, som är ett känt namn inom branschen sedan tidigare – bland annat som VD för Skogsentreprenörerna men också genom att han under många år utbildat och hjälpt skogsentreprenörer i deras roll som företagare. Vidare kommer det under hösten att anordnas entreprenörsträffar och utbildningar med fokus på just lönsamhet, där entreprenörerna ges möjlighet att lära sig mer, både om företagande och om hur de får ut så mycket som möjligt av sin Eco Log.


- Vi är stolta över våra maskiner som vi vet utmärker sig, bland annat genom sin höga driftsäkerhet, starka kran och förmåga att ta sig fram i skogen i all typ av terräng. Vi vet också att förarna har stora möjligheter att öka sin produktivitet avsevärt med hjälp av maskinerna och självklart vill vi ge dem verktygen för att bli så effektiva som det bara går i sitt arbete, avslutar Mikael Eriksson.


Länk till hemsidan: https://skogsentreprenör.se/