ECO LOG

Integritetspolicy

Så hanterar vi dina person­uppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i alla EU-länder. Här i Sverige ersätter den personuppgiftslagen, PUL. I praktiken stärks skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på Eco Log Sweden AB.

Eco Log Sweden AB kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All typ av hantering av personuppgifter, exempelvis lagring, gallring, spridning och kopiering, är en behandling av personuppgifter.

Om du har ett ärende, är kund eller leverantör hos Eco Log Sweden AB, så kommer vi behandla dina personuppgifter. Samma sak gäller till exempel om du går på t.ex. en mässa vi anordnar eller om du ställer upp på film eller foto till våra sociala kanaler, webbplatser med mera.

Behandling av personuppgifter ska ha laglig grund

Alla behandlingar av personuppgifter måste ha laglig grund.  Eco Log Sweden AB är verksam inom ett stort antal områden, varför det inte är möjligt att beskriva den lagliga grunden för varje enskild behandling här på webbplatsen. Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig är du välkommen att hör av dig till Eco Log Sweden AB.

Eco Log Sweden ABs GDPR organisation

Eco Log Sweden AB har en GDPR organisation internt. GDPR organisationens roll är att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen, lämna råd och stöd, hjälpa dig som registrerad samt vara kontaktyta mot Datainspektionen.

Om du har frågor om eller synpunkter på hur Eco Log Sweden AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår GDPR ansvarige.