Eco Log skördaraggregat

Skördaraggregat

I Eco Logs aggregatserie ingår tre hög-producerande skördaraggregat, alla på sitt sätt anpassade för att möta skogsbrukets varierade och många gånger krävande utmaningar – från klen förstagallring till den allra tuffaste slutavverkning. Samtliga aggregat har konstruerats enligt lågfriktionskonceptet som består av fem lösningar för att uppnå högsta produktion, optimal bränsle- och energiförbrukning samt minimala underhållskostnader. Skördaraggregaten har också utrustats med Eco Log Saw Control, ett patenterat system som genom att optimera varje kap utifrån yttre förutsättningar och trädslag banar väg för högsta lönsamhet och produktivitet.

Hör av dig till oss på Eco Log

Har du funderingar kring våra produkter eller tjänster? Kontakta oss via formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Eco Log Sweden AB
Box 84, Norra Hamngatan 41
826 22 Söderhamn

info@ecologforestry.com
Tel: 0270 – 42 95 00