EC 561 LF

Eco Log 561 LF är ett högproducerande allroundaggregat, konstruerat för att effektivt hantera skogsbrukets varierade arbetsuppgifter – allt från klena gallringar till lättare slutavverkning.

Lågfriktionskonceptet (LF) säkerställer maximal produktivitet, hållbarhet och lönsamhet tack vare att såväl friktion som slitage och underhållsbehov minimeras.

 

Aggregatets kompakta mått i kombination med en perfekt kvistning ner till 30 mm gör att den klena gallringen kan utföras snabbt och effektivt med högsta kvalitet. De smarta patenten Log Hold, proportionellt vinklade matarhjul och Eco Log Saw Control ger ett aggregat med imponerande stamhållning, styrka och högsta produktion.

Läs mer om Eco Log Saw Control >>

Kontakta säljare

 

Matning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda
Hjulmotorer  514 eller 560 cc
Max. valsöppning  500 mm
Matningshastighet  514 cc = 6,0 m/s   560 cc = 5,5 m/s
Matningskraft   22 kN/24kN
Proportionella tryck   Ja
Kapning
SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med Eco Log Saw Control optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter  600 mm
Kedjehastighet  40 m/s
Sågmotor  Bucher 20 cc
Sågenhet  Automatisk   SuperCut 100
Saw Control  Ja
Kvistning
Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar  5 inkl. toppkniv
Fasta knivar  1
Kvistningsdiameter spets-spets  430 mm
Min. kvistdiameter  30 mm
Proportionella tryck  Ja
Log Hold  Ja
Separat knivstyrning  Ja
Vikt och Dimensioner
Med kompakta mått samt en mycket låg vikt i förhållande till den höga kapaciteten passar EC 561 LF bra i varierade avverkningar
Bredd stängt  900 mm
Bredd öppet  1500 mm
Höjd  1500 mm
Vikt  980 kg
Rekommendationer
Basmaskin: EC 561 LF monteras med fördel på Eco Logs skördare 550, 560, 580 och 688
Avverkning: Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda
Rek. stamdiameter (BHD) för högsta produktivitet*  12 - 43 cm

*Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.