Vi är Forestry of tomorrow

Vi är nyckeln till ett effektivare skogsbruk och en bättre lönsamhet.

Välkommen till Eco Log

Högproduktiva skogsmaskiner för ett kostnadseffektivt och hållbart skogsbruk

En komplett leverantör

Erfarenhet och tjänster som gör skillnad

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och optimera våra produkter och tjänster genom att lyssna och föra en dialog med dig och andra som har skogen som arbetsplats. Vår kompetens och långa erfarenhet har resulterat i många smarta lösningar genom åren. Nu erbjuder vi även ett flertal smarta tjänster för att du ska få ut maximalt av din Eco Log-maskin.