Serviceintervall

Kostnadseffektiv service för god totalekonomi

Eco Logs skördare och skotare i F-serien erbjuder helt nya förutsättningar för tids- och kostnadseffektiv drift och service. Tack vare sina motorer från Volvo Penta, med ett serviceintervall på tusen timmar kan maskinerna i F-serien vara i drift dubbelt så länge som sina föregångare innan det är dags för service. Genom produktutveckling för enklare åtkomst och ökad servicevänlighet minimeras stilleståndstiden vilket innebär att maskinernas produktionstid ökar väsentligt.

  • Eco Logs F-serie innebär reducerade servicekostnader på 25% jämfört med tidigare generationer av skördare och skotare.
  • Enkel och snabb service leder till ökad produktivitet genom högre nyttjandegrad av maskinen.
  • I Eco Logs serviceavtal ingår såväl material som arbete och resekostnader.