Eco Log hälsar på – Krycklinge Skog

Sedan 2009 driver Johan Mattsson Krycklinge Skog utanför Uppsala. I skogen har han dock arbetat sedan 1998 och hunnit med att köra både Skogsjan, Caterpillar och nu flera skördare från Eco Log. Hans senaste och därmed nionde skördare från Eco Log har han nu haft i cirka en månad, en 590F utrustad med ett EC 661LF aggregat.

Sedan 2009 driver Johan Mattsson Krycklinge Skog utanför Uppsala. I skogen har han dock arbetat sedan 1998 och hunnit med att köra både Skogsjan, Caterpillar och nu flera skördare från Eco Log. Hans senaste och därmed nionde skördare från Eco Log har han nu haft i cirka en månad, en 590F utrustad med ett EC 661LF aggregat. I och med hans långa erfarenhet av Eco Logs maskiner har han bra koll på hur de fungerar. Nytt för Johan på den här maskinen är bland annat Eco Log aggregatet och givetvis vill vi höra hur han tycker att det fungerar.
– Vi har kört några tusen kubik nu och hittills har det presterat väldigt bra och har hög kapacitet. Det är välbyggt – robust och starkt med bra slangdragning – och även sågen är värd att framhålla, säger Johan.

Vi träffar Johan i Hallstavik där de just nu kör en föryngringsavverkning på ungefär 7000 kubik på uppdrag av Nordic Forest. Johan har sju anställda i företaget och under vårt besök är även Jimmy Frieberg på plats för att köra den nya skördaren under sitt förmiddagsskift. Terrängen här är stenig vilket är en utmaning men också en miljö där pendelarmsmaskinerna kommer till sin rätt.
– Ja, just nu är vi på ett väldigt stenigt objekt och här är pendelarmssystemet helt perfekt eftersom vi kan köra upp i slänter och mata ned virket till huvudstråken, förklarar Johan.

Just pendelarmarna är en av flera anledningar till att Krycklinge Skog väljer skördarna från Eco Log. Johan
förklarar att de egenskaper han uppskattar med maskinerna är deras styrka, stabilitet och driftsäkerhet. Framför allt pratar han om kontakten och närheten till bra service som en av de avgörande faktorerna vid
valet av maskin.
– Vi har väldigt bra service här hos vår servicelämnare, Blackne Maskin, vilket är jätteviktigt. Sedan har vi haft bra kontakt med vår säljare från start och även med fabriken där man kontinuerligt arbetar med utveckling som gör att maskinerna hela tiden blir bättre och bättre, säger Johan.

Att vara skogsentreprenör innebär enligt Johan en hel del utmaningar men det är också just det som gör
arbetet så pass roligt.
– Det är ett otroligt varierande arbete för ingen dag är den andra lik. Man måste hela tiden lösa olika situationer som dyker upp. I slutändan är ändå den största fördelen med att arbeta med skogsbruk och avverkning att det är så kul att köra maskin, avslutar Johan.

Se filmen från besöket hos Krycklinge Skog här: