Brant terräng

Unik framkomlighet i brant och lutande terräng

Eco Logs skördare i 500 serien bearbetar enkelt träd i sluttningar och brant terräng. Tack vare de hydrauliskt styrda pendelarmarna kan föraren hela tiden anpassa maskinen efter terrängen och på så vis ha full kontroll över arbetet. Genom lutning, höjning eller sänkning av skördaren skapas en optimal arbetsposition och stabilitet i alla lägen. Föraren får en behaglig och ergonomisk arbetsmiljö då hytten liksom kranen alltid kan befinna sig i horisontellt läge. På så vis kan också kranen arbeta med hög produktivitet när den är långt utsträckt oavsett lutning i terrängen.

  • I styrsystemets display på skördarna finns ett speciellt utformat körläge, ”Bergsfunktion”, där driften på bakhjulen ökas för att motverka boggiestegring.
  • Låg och centrerad tyngdpunkt i skördaren ger ökad stabilitet och hög säkerhet även när kranen är långt utsträckt i brant terräng.
  • Skördarens hydrauliska differentialspärrar används med fördel vid krävande terräng.

”Jag är otroligt nöjd med Eco Logs terrängegenskaper efter att ha kört den i väldigt blockig och brant terräng. Även om skotaren inte kan ta sig fram, så har man möjlighet att få med sig träd till stickvägen och på så vis även få svårtillgängliga områden genomgallrade!”

Maria Karlsson, Förare av Eco Log 560