Eco Log Saw Control

Eco Log Saw Control maximerar din produktivitet i varje kap

Samtliga Eco Logs skördaraggregat har utrustats med Eco Log Saw Control, ett patenterat system som ser till att du får ut maximal prestanda från både din maskin och ditt aggregat vid varje kap. Tack vare att systemet kontinuerligt anpassar svärdmatningen hålls kaphastigheten hög under hela arbetsmomentet och varje kap optimeras oavsett trädslag, stammens diameter, kedjans skärpa eller maskinens tillfälliga kapacitet.

 En sammanlänkning mellan basmaskinen och skördaraggregatet säkerställer att varje kap utförs med så hög effektivitet som möjligt, där systemet hela tiden optimerar värdena utifrån yttre förutsättningar utan att föraren behöver ändra några grundinställningar manuellt. Det spelar ingen roll om aggregatet används i en blandskog eller vid en grov slutavverkning, om du tar en gran vid första kapningen och en björk direkt därefter. Eco Log Saw Control säkerställer att din avverkning kan utföras snabbt, smidigt och effektivt i alla lägen.

 Eco Log Saw Control:

  • Gör att skördaraggregatet hela tiden anpassar sig efter rådande förhållanden och säkerställer en jämn kedjehastighet och ett optimalt svärdtryck för det aktuella trädslaget.
  • Länkar samman såg och basmaskin för optimal prestanda och effektivitet hos både aggregat och skördare.
  • Minimerar risken för kapsprickor och genererar tack vare hög kaphastighet stora tidsvinster och effektivitet till avverkningen.