Flerträdshantering

Ökad produktivitet genom flerträdshantering

Med tillvalsutrustningen flerträdshantering får föraren möjlighet att minimera produktionstiden då flera träd fälls och samlas i aggregatet innan stammarna slutligen upparbetas och kapas. På så vis ökas effektiviteten markant vid gallring där  marginalerna är små. Tack vare sin starka kran  används Eco Logs skördare med fördel vid arbete med flerträdshantering. Även långt utsträckt i mellanzonen lyfter kranen aggregatet och  trädstammarna utan problem och kan på så vis genomgående arbeta med hög effektivitet och produktivitet utan risk för att tappa värdefull arbetstid.

En väl planerad avverkning med flerträdshantering ökar dessutom produktiviteten ytterligare, där Eco Logs skördare ger föraren förutsättningar för ett optimerat arbetssätt genom sin höga framkomlighet och förmåga att följa terrängen i alla lägen.

  • Eco Logs egenutvecklade kran finns i fyra modeller som alla utmärker sig genom sin styrka och ett rörelseschema som underlättar för flerträdshantering.
  • Flera av aggregaten från Log Max erbjuder möjlighet till extra utrustning för flerträdshantering vilket ger ett kombinationsaggregat med hög effektivitet för alla typer av gallring.
  • Utöver ekonomiska fördelar ger flerträdshantering även minskade skador på kvarstående träd genom färre fällningsmoment.
  • På större aggregat, exempelvis Log Max 6000, används flerträdshantering med fördel i slutavverkningar med mycket klen underväxt som då kan buntas och processas snabbt och enkelt.