God förarmiljö

God förarmiljö för effektiva arbetsdagar

Eco Logs skogsmaskiner har på flera sätt konstruerats för att skapa god förarmiljö under långa dagar i skogen. Skotarnas hytt har utformats för hög komfort, rymlighet och god ergonomi, allt för att ge föraren förutsättningar för ett bekvämt och effektivt arbete.

Tack vare skördarnas pendelarmar kan maskinen alltid ha en optimal arbetsposition och arbeta med hög effektivitet och stabilitet då den höjs, sänks eller lutas och på så vis hela tiden anpassas efter underliggande terräng. Maskinernas stabilitet gör att föraren alltid kan arbeta tryggt och säkert i alla lägen.

Konstruktion och placering av motor och komponenter gör att huven hos Eco Logs samtliga maskiner liksom bra belysning ger föraren exceptionellt god sikt över arbetsområdet. Huvens utformning medför även en utmärkt styr- och angreppsvinkel hos skotarna vilket underlättar framkomlighet och arbete även i slänter, diken och i brant terräng. 

  • Hos såväl skotare som skördare får föraren mycket god sikt över arbetsområdet.
  • Hos Eco Logs skogsmaskiner har alla komponenter placerats för enkel åtkomst vilket gör att enklare service och underhåll kan utföras snabbt och enkelt av föraren på plats i skogen.
  • Hytten har utrustats med flera detaljer och smarta lösningar som ökar trivseln för föraren, däribland matdosevärmare, möjlighet till baslåda, goda laddningsmöjligheter, m.m.