Lönsamhet

Öka din lönsamhet med Eco Log

Att köpa in en ny maskin är en rolig uppgift och en viktig investering för ditt företag. Det är mycket att ta hänsyn till och många faktorer som spelar in på den totala lönsamheten under ägandet av maskinen. En maskin som vid första anblick har ett lägre pris riskerar att bli en mindre lönsam investering för företaget i slutändan.

Här har vi listat fyra faktorer som har stor inverkan på din lönsamhet oavsett vilken maskin du kör och där vi vet att du som kund har förutsättningar att bedriva ett lönsammare och mer ekonomiskt fördelaktigt arbete med hjälp av Eco Logs maskiner.

4 faktorer som påverkar din lönsamhet

Serviceintervall

Eco Logs skördare och skotare i F-serien är utrustade med driftsäkra motorer från Volvo Penta, med ett serviceintervall på 1000h. I rena servicekostnader innebär det avsevärda besparingar per år jämfört med en maskin med ett serviceintervall på 500h.

Besparing på cirka

33 000 sek/år*

 

Teknisk utnyttjandegrad (TU)

Eco Logs skogsmaskiner utmärker sig genom sin exceptionella driftsäkerhet och sina korta servicetider. Det medför en mycket hög teknisk utnyttjandegrad, vilket har stor inverkan på den totala lönsamheten för maskinen. Enbart det långa serviceintervallet resulterar i 2% ökad teknisk utnyttjandegrad per år jämfört med en maskin med serviceintervall om 500h, en ökning som har stor effekt i rena intäkter.

Ökad vinst upp till

100 000 sek/år**

 

Produktivitet

Att hålla en hög produktivitet är avgörande för lönsamheten hos en skogsentreprenör, där även en liten produktionsökning får stor inverkan på resultatet. Många av våra kunder vittnar om en avsevärd produktionsökning med hjälp av våra maskiner, i vissa fall så mycket som 20%, bland annat tack vare hög driftsäkerhet, framkomlighet och en mycket stark skördarkran. I exemplet visas hur stor effekt en produktionsökning på 5% får på resultatet. 5% motsvarar för 560F 0,6 m3/h i gallring och för 590F 1 m3/h i slutavverkning.

5 % ökad produktion ger en ökad vinst med cirka

250 000 sek/år*

 

Bränsleförbrukning

Även bränsleförbrukningen är en faktor som har stor inverkan på lönsamheten, där drivmedel står för inte mindre än 17% av de totala kostnaderna för en maskin. Även här vittnar många av våra kunder om en avsevärt minskad bränsleförbrukning både med våra maskiner i F-serien men också hos skotarna i det mindre segmentet. I exemplet visas hur stor besparingen blir om bränsleförbrukningen minskas med 5%.

Besparing på cirka

34 000 sek/år*

*Beräkningarna utgår för en Eco Log 550F från gallring med medelstam 0,08 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15) eller för en 590 F från slutavverkning med medelstam 0,20 och baserad på 3000h/år i maskintid (G15). Besparingen för servicekostnader är beräknat på en genomsnittlig timdebitering hos alla servicelämnare.

**Avser 590F enligt ovan angivna förhållanden*. För 550F är motsvarande siffra cirka 80 000 sek*.

This site is registered on wpml.org as a development site.