Marktryck

Lågt marktryck i alla terränger

Eco Logs skördare i 500 serien ger ett minskat marktryck och minimal påverkan på natur och miljö. I känslig terräng sänks skördaren ned med hjälp av sina pendelarmar där maskinens vikt fördelas för att skapa ett lågt marktryck som minimerar hjulspår. På samma sätt kan maskinen sänkas ned för att backa bort från områden med osäkert och mjukt underlag. Därmed minskas risken för att köra fast och att skapa onödiga skador i skog och mark.

  • Med hjälp av pendelarmarna kan marktrycket för varje hjul minskas och optimeras individuellt.
  • Om skördaren kör fast kan pendelarmarna användas för stabilisering av underlaget genom att de lyfts en i taget så att fyllning i form av ris och ved kan föras in under maskinen.