Pendelarmar

Det självklara valet för alla terränger

Eco Logs pendelarmar ger överlägsen framkomlighet och stabilitet i svår terräng. Skördaren kliver smidigt över stock och sten samtidigt som den enkelt hanterar branta lutningar. Pendelarmarna utgör en unik lösning för Eco Logs skördare där de maximerar markfrigång och genererar stabilitet och säkerhet i brant terräng. Genom sin följsamhet och anpassningsförmåga ger pendelarmarna föraren full kontroll, hög komfort och arbetsförhållanden som banar väg för ökad effektivitet och produktivitet.

Alla Eco Logs skördare i 500 serien är utrustade med fyra hydrauliskt styrda pendelarmar som var för sig manövreras antingen manuellt eller i så kallat flytläge där pendelarmarna samspelar under terrängkörning. Maskinen anpassar sig smidigt efter terrängen genom att skördaren lutas, höjs eller sänks med hjälp av pendelarmarna så att föraren och kranen får en optimal position.

Med hjälp av pendelarmarna utförs service snabbt och enkelt genom att höja eller sänka maskinen för lättare åtkomst.

Eco Logs pendelarmar:

  • ger överlägsen markfrigång genom att höja och sänka maskinen i olika lägen.
  • motverkar lutning på skogsmaskinen vid körning i sluttningar.
  • genererar extra styrka och räckvidd i kranens svängmoment då maskinen positioneras för att underlätta kranarbete.
  • ger lägre transporthöjd vid lastning på trailer.
  • underlättar service samt montering och justering av band och slirskydd.