Skördare

Skördare för ett effektivt och hållbart skogsbruk

Med Eco Logs skördare får du överlägsen framkomlighet i svår terräng. Alla skördare i 500-serien är utrustade med pendelarmar som gör att maskinernas markfrigång kan varieras från 11 centimeter till hela 1,2 meter och de kan därmed köra enkelt över stock och sten. Även i brant och lutande terräng kan maskinen arbeta med hög styrka och effektivitet då såväl hytten som den kraftfulla kranen befinner sig i horisontellt läge medan skördarens hjul följer terrängen med hjälp av pendelarmarna.

Marktrycket kan anpassas och fördelas genom att skördarens hjul höjs eller sänks var och ett för sig eller i samspel med varandra. Genom maskinens förmåga att anpassa sig efter terrängen får föraren full kontroll i alla lägen.

Eco Logs skördare:

  • Är utrustade med motorer från Volvo Penta som utmärker sig genom sin låga bränsleförbrukning, snabba respons och sitt långa serviceintervall.
  • Skapar ett lågt marktryck även i känsliga och mjuka terränger då maskinen sänks ned i sitt lägsta läge och fördelar vikten jämt i terrängen.
  • Har utformats och utvecklats för enkel och smidig service där maskinens alla delar och komponenter är lätta att komma åt och maskinen kan sänkas till optimal arbets- position med hjälp av pendelarmarna.
  • Ger tack vare pendelarmar, motor, kran och tekniska egenskaper förutsättningar för betydligt högre produktivitet än liknande skördare på marknaden.
  • Har konstruerats så att motor och komponenter möjliggör en låg huv som ger föraren god sikt även bakåt.