Skogsmaskiner

Produktiva skogsmaskiner för ett skonsamt skogsbruk

Sedan femton år tillbaka utvecklar, konstruerar och tillverkar Eco Log maskiner för det moderna skogsbruket i fabriken i Söderhamn. Företaget och fabriken har dock en betydligt längre historia än så, då Kockums började tillverkningen av skogsmaskiner i lokalerna redan 1965. Unikt för dagens skördare från Eco Log är dess hydrauliskt styrda pendelarmar vars ursprung kommer från Skogsjan och den så kallade ”Spindelmaskinen” som lanserades 1986.

I Eco Logs produktprogram ingår idag 5 skördarmodeller och 3 skotarmodeller. Modellerna har olika storlekar och kapacitet och tillsammans täcker Eco Logs maskiner alla användningsområden och varierande uppgifter som dagens skogsbruk kräver.

  • Eco Logs skogsmaskiner har utvecklats för arbete enligt den så kallade kortvirkesmetoden (cut-to-length), där skördare och skotare arbetar i grupp för ett produktivt och skonsamt skogsbruk.
  • Tack vare pendelarmarna och den starka kranen arbetar Eco Logs skördare med hög produktivitet i såväl branta, kuperade som mjuka terränger.
  • Hos Eco Logs skogsmaskiner är föraren i fokus där de erbjuder god arbetsmiljö, hög komfort och mycket bra sikt över arbetsområdet.
  • Gemensamt för såväl skördare som skotare är deras styrka, driftsäkerhet och servicevänlighet som tillsammans ger förutsättningar för ett skogsbruk med god totalekonomi.