Stabila skogsmaskiner

Stabilt och tryggt arbete i alla lägen

Tack vare den unika pendelarmstekniken kan Eco Logs skördare i 500 serien alltid arbeta med hög stabilitet oavsett underlag eller lutning i terrängen. Då varje hjul kan höjas och sänkas individuellt och på så vis anpassas efter ojämnheter eller hinder kan skördaren alltid stå med maximal stabilitet på underlaget och vila tryggt och säkert på maskinens fyra hörn (Illustration A – Skördare med pendelarmar, B – Skördare utan pendelarmar).Även i mycket brant lutning kan skördarna arbeta med oslagbart hög stabilitet, då hela maskinen kan rätas upp till horisontellt läge och arbetspositionen justeras med hjälp av pendelarmarna så att tyngdpunkten bibehålls i centrum av maskinen. Den optimala arbetspositionen gör att föraren kan arbeta tryggt och säkert utan risk för att maskinen välter även i lutande och ojämn terräng. Genom att sänka eller luta maskinen hålls tyngdpunkten låg och optimalt placerad vilket ger en mycket god grundstabilitet hos
pendelarmsskördarna.

  • När skördare i 500 serien kör försätts pendelarmarna i så kallat flytläge, vilket gör att marktrycket hela tiden fördelas jämnt mellan maskinens fyra hörn och på så vis genererar maximal stabilitet utifrån underlaget.
  • Vid kranarbete låser sig pendelarmarna i ett optimalt läge med jämt marktryck i alla fyra hörn så att   maskinen på så vis hela tiden står stabilt på marken.
  • Eco Logs åttahjuliga skördare har en mycket låg tyngdpunkt och därmed hög stabilitet oavsett underlag samt i positionering av kranen.
  • Tack vare den starka kranen kan aggregat och virke lyftas enkelt och kontrollerat vilket leder till en stabilare arbetsgång.