Eco Log Sim

Tag plats i förarstolen på Eco Logs skogsmaskinsimulator Eco Log Sim och förflytta dig till skogen.

Eco Log Sim ger en mycket verklighetstrogen upplevelse och är en ekonomisk och effektiv lösning för att erhålla bästa tänkbara utbildning innan du går vidare till en riktig skogsmaskin.

Eco Log Sim är det optimala verktyget för att utbilda förare för en konkurrenskraftig och effektiv skogsvård. Med Eco Log Sim erbjuder vi en säker och realistisk skogsmiljö för lärande och kompetensutveckling. 

  • Ett heltäckande lärsystem för blivande skogsmaskinsförare
  • Ett kostnadseffektivt lärande i en realistisk miljö inklusive Dasa Forester´s mätsystem,styrknappar och aktuella joysticks.
  • Växla mellan att köra skördare och skotare med några enkla knapptryck.
  • Testa nya tekniker och arbetsmetoder och bana väg för ökad effektivitet och produktivitet.
  • Enkel att flytta och frakta
  • Enkel uppföljning av användarens utveckling.

 

Tekniska specifikationer

Skördare

ÖvningarSyfteFörklaringar
Service och underhåll
1.2 Kontroll före körning

– Lära ut servicepunkter på skördaren

– Repetera rutin innan körning

 

En enkel peka-klicka-övning där eleven kan vandra runt skördaren och inspektera den för fel. Varje gång övningen startas slumpas ett antal brister som behöver åtgärdas.
Kontrollövningar 
 1.5 Körning

 – Lära ut kontroller för körning

– Bekanta användaren med simulatorn

Steg för steg introduceras eleven för alla kontroller den behöver kunna för att köra skördaren: växelval, körläge, styrning, acceleration och backning.
 1.6 Nivellering– Lära ut hur man lutar och nivellerar maskinen under körning.Steg för steg introduceras eleven för alla nivelleringskontroller samtidigt som den kör över olika hinder.
 1.7 Kranen

 – Lära ut krankontroller

– Repetera krankontroller

Steg för steg introduceras eleven för alla krankontroller. Eleven får även öva på att positionera aggregatet genom att använda kranen.
 Drift  
 2.1 Körning – slalom & portar

 – Repetera körning

– Förbättra avståndsbedömningen

– Lära ut maskinens begränsningar i körning

 Steg för steg introduceras eleven för alla krankontroller. Eleven får även öva på att positionera aggregatet genom att använda kranen.
 2.2 Körning – gallring

 – Öva positionering

– Öva navigering genom trånga passager

Eleven kör och positionerar skördaren i olika rutor samt backar ut igen, omgiven av hinder. Banan behöver klaras utan att kollidera med någonting.
2.6 Körning under arbete

– Öva på manövrering i svår terräng

– Öva på nivellering

– Öva på att styra kranen under körning

– Förbättra avståndsbedömningen samt maskinens och aggregatets rymdupptagning

Eleven kör genom en bana i svår terräng och positionerar skördaren och aggregatet vid olika stationer längs vägen. Banan körs i flera omgångar och varje varv ökar svårighetsgraden.
Arbeta med skördaren
3.1 Ansättning och kapning

– Lära ut anatomin och kinetiken bakom skördaraggregatet.

– Lära ut hur man ansätter och fäller ett träd.

Denna övning lär eleven, steg för steg, hur man ansätter aggregatet och fäller ett träd. Eleven får även en genomgång i hur aggregatet är uppbyggt och fungerar.
3.5 Optimerad körning

– Gradvis öka användareffektivitet

– Tillhandahålla en identisk övning vid varje övningstillfälle

Eleven får en sträcka skog som ska avverkas. Övningen är identisk varje gång den startas då eleven kan mäta och jämföra sin utveckling från tidigare körningar.
Konfigurerbara övningar
4.1 Avverkning– Tillåta användaren att ställa in sina övningsparametrarDetta är en öppen övning som ska simulera ett verkligt arbetsscenario. Parametrarna för övningen kan ställas in av användaren innan den startas, så som skogens täthet, trädens höjd och art.
4.2 Gallring– Tillåta användaren att ställa in sina övningsparametrarDetta är en öppen övning som ska simulera ett verkligt arbetsscenario. Parametrarna för övningen kan ställas in av användaren innan den startas, så som skogens täthet, trädens höjd och art.
Demo-övningar
Visningsläge– Tillhandahålla ett snabbt sätt att testa eller demonstrera skördaren.En liten skogsyta där skördaren står körklar. Praktisk övning för att snabbt testa eller demonstrera en funktion på skördaren.
Tävlingsövning– Testa dina färdigheter i en övning med tidtagningFäll och kapa åtta träd på så kort tid som möjligt.

Skotare

ÖvningarSyfteFörklaringar
Kontroller
1.5 Kontroller

– Lära ut grundläggande kontroller

– Bekanta användaren med simulatorn

Steg för steg introduceras eleven för kontrollerna den behöver kunna för att köra skotaren
 1.6 Krankontroller

 – Lära ut krankontroller

– Bekanta användaren med simulatorn

 Denna övning lär eleven hur kranen styrs men även hur kamerakontrollerna fungerar i simulatorn.
 Kranmanövrering  
 2.1 Hantera en stock – Utmana användarens förmåga att styra kranen med stock i gripenEleven får öva på att flytta och placera en stock i utrymmen omgivna av hinder. Eleven behöver visa att de kan hantera stocken utan att orsaka onödiga kollisioner.
 2.2 Greppa och flytta stockar – Utmana användarens förmåga att greppa och flytta stockar mellan ytor. Denna övning fokuserar på att greppa och flytta flera stockar samtidigt och på olika distanser från maskinen.
 2.3 Lasta stockar – Utmana användarens förmåga att flytta stockar från marken och upp på skotarens lastutrymme Eleven övar på att flytta och lasta stockar på skotaren.
 Körövningar  
 3.1 Körning – Utmana användarens förmåga att köra skotaren på ett effektivt sätt Eleven ska köra banan så effektivt som möjligt. Eleven ska även ta hänsyn till bränsleförbrukning under körningen.
 3.2 Körning och lastning – Utmana användarens förmåga att köra skotaren samtidigt som den använder kranen. Eleven får tillämpa allt de lärt sig så här långt genom att köra en bana genom skogen samtidigt som de lastar stockar längs vägen.
Drift
4.1 Effektiv skotning

– Lära ut metoder för att arbeta mer effektivt under på- och avlastning.

– Lära ut metoder för att spara bränsle och tid.

Övningen lär ut, steg för steg, olika metoder och saker att tänka på under lastning och avlastning. Vi går igenom hur man lyfter effektivt och säkert, hur last ska placeras på lastutrymmet samt hur vältor ska byggas upp vid avlastning. Allt med fokus på effektivitet gällande bränsle och tid.
4.2 Fri övning

– Öva på att lasta på och av.

Denna övning har inget slut. Studenten kan fortsätta att öva hur länge den vill. Olika högar är olika svåra att hantera.
Demo-övningar för skotare
Tävlingsövning– Testa dina färdigheter i en övning med tidtagningDetta är en öppen övning som ska simulera verkliga förhållanden. Övningsmiljön kan ställas in av användaren innan körning.
Visningsläge– Tillhandahålla ett snabbt sätt att testa eller demonstrera skotaren.Ett litet skogsområde där skotaren kan arbeta. Bra för snabba test och demonstrationer.