Skördaraggregat EC 561 LF

Eco Log 561 LF är ett högproducerande allroundaggregat, konstruerat för att effektivt hantera skogsbrukets varierade arbetsuppgifter – allt från klena gallringar till lättare slutavverkning.

Lågfriktionskonceptet (LF) säkerställer maximal produktivitet, hållbarhet och lönsamhet tack vare att såväl friktion som slitage och underhållsbehov minimeras.

Aggregatets kompakta mått i kombination med en perfekt kvistning ner till 30 mm gör att den klena gallringen kan utföras snabbt och effektivt med högsta kvalitet. De smarta patenten Log Hold, proportionellt vinklade matarhjul och Eco Log Saw Control ger ett aggregat med imponerande stamhållning, styrka och högsta produktion.

980 kg

VIKT

12 - 43 cm

Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet

600 mm

KAPDIAMETER

23-28MPa

Rekommenderat arbetstryck

Tekniska specifikationer

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda

Hjulmotorer

Max. valsöppning

Matningshastighet

Matningskraft

Proportionella tryck

514 eller 560 cc

500 mm

514 cc = 6,0 m/s
560 cc = 5,5 m/s

22 kN/24kN

Ja

Kapning

SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med Eco Log Saw Control optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.

Kapdiameter

Kedjehastighet

Sågmotor

Sågenhet

Saw Control

600 mm

40 m/s

Bucher 20 cc

Automatisk – SuperCut 100

Ja

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.

Rörliga knivar

Fasta knivar

Kvistningsdiameter spets-spets

Min. kvistdiameter

Proportionella tryck

Log Hold

Separat knivstyrning

5 inkl. toppkniv

1

430mm

30 mm

Ja

Ja

Ja

Vikt och Dimensioner

Med kompakta mått samt en mycket låg vikt i förhållande till den höga kapaciteten passar EC 561 LF bra i varierade avverkningar

Bredd stängt

Bredd öppet

Höjd

Vikt

900 mm

1500 mm

1500 mm

980 kg

Rekommendationer

Basmaskin: EC 561 LF monteras med fördel på Eco Logs skördare 560, 580 och 688

Avverkning: Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda

Rek. stamdiameter (BHD) för högsta produktivitet* 12 – 43 cm

*Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

Eco Log Saw Control

Eco Log Saw Control maximerar din produktivitet i varje kap

Samtliga Eco Logs skördaraggregat har utrustats med Eco Log Saw Control, ett patenterat system som ser till att du får ut maximal prestanda från både din maskin och ditt aggregat vid varje kap. 

Tack vare att systemet kontinuerligt anpassar svärdmatningen hålls kaphastigheten hög under hela arbetsmomentet och varje kap optimeras oavsett trädslag, stammens diameter, kedjans skärpa eller maskinens tillfälliga kapacitet.

 En sammanlänkning mellan basmaskinen och skördaraggregatet säkerställer att varje kap utförs med så hög effektivitet som möjligt, där systemet hela tiden optimerar värdena utifrån yttre förutsättningar utan att föraren behöver ändra några grundinställningar manuellt. Det spelar ingen roll om aggregatet används i en blandskog eller vid en grov slutavverkning, om du tar en gran vid första kapningen och en björk direkt därefter. Eco Log Saw Control säkerställer att din avverkning kan utföras snabbt, smidigt och effektivt i alla lägen.

 Eco Log Saw Control:

  • Gör att skördaraggregatet hela tiden anpassar sig efter rådande förhållanden och säkerställer en jämn kedjehastighet och ett optimalt svärdtryck för det aktuella trädslaget.
  • Länkar samman såg och basmaskin för optimal prestanda och effektivitet hos både aggregat och skördare.
  • Minimerar risken för kapsprickor och genererar tack vare hög kaphastighet stora tidsvinster och effektivitet till avverkningen.