Skördaraggregat EC 661 LF

Eco Log 661 LF är högprestanda-aggregatet som erbjuder högsta kvalitet, styrka och produktivitet i alla typer av slutavverkning. I grov slutavverkning ger de proportionellt vinklade matarhjulen i kombination med det patenterade systemet Log Hold och Eco Log Saw Control högsta kapacitet och produktion. I klen slutavverkning kommer den smidiga konstruktionen till sin rätt och möjliggör hög effektivitet och snabb matning.

Lågfriktionskonceptet (LF) i kombination med en extremt välskyddad, smart slangdragning banar väg för minimal friktion, minsta möjliga stillestånd, högsta nyttjandegrad och maximal produktivitet. Dessutom genererar aggregatets variabla valsmotorer en optimal balans mellan styrka och snabbhet såväl i klena som grova bestånd.

Eco Log 661 LF möter varje utmaning – smidigt, starkt och effektivt.

1480 kg

VIKT

16-51 cm

Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet

700 mm

KAPDIAMETER

26-30MPa

Rekommenderat arbetstryck

Tekniska specifikationer

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda

Hjulmotorer

Hjulmotorer, variabla

Max. valsöppning

Matningshastighet

Matningskraft

Proportionella tryck

750 cc

613-920 cc

630 mm

5 m/s /4,1-6,1 m/s

28 kN/34 kNN

Ja

Kapning

SuperCut 150 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med Eco Log Saw Control optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.

Kapdiameter standard

Kapdiameter option EC såglåda

Kedjehastighet

Sågmotor

Sågenhet

Saw Control

700 mm

810 mm

40 m/s

Bucher 32 cc

Automatisk – SuperCut 150

Ja

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.

Rörliga knivar

Fasta knivar

Kvistningsdiameter spets-spets

Min. kvistdiameter

Proportionella tryck

Log Hold

4

1

480mm

30 mm

Ja

Ja

Vikt och Dimensioner

Trots sin kapacitet att hantera grov skog passar EC 661 LF tack vare sina kompakta mått till mer än bara grov slutavverkning.

Bredd stängt

Bredd öppet

Höjd, exkl. tiltram

Vikt, exkl. rotator

Vikt med toppsåg, exkl. rotator

1360 mm

1820 mm

1730 mm

1480 kg

1595 kg

Rekommendationer

Basmaskin: EC 661 LF monteras med fördel på Eco Logs skördare 580 och 590.

Avverkning: Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.

Rek. stamdiameter (BHD) för högsta produktivitet*  16 – 51 cm.

*Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

Eco Log Saw Control

Eco Log Saw Control maximerar din produktivitet i varje kap

Samtliga Eco Logs skördaraggregat har utrustats med Eco Log Saw Control, ett patenterat system som ser till att du får ut maximal prestanda från både din maskin och ditt aggregat vid varje kap. 

Tack vare att systemet kontinuerligt anpassar svärdmatningen hålls kaphastigheten hög under hela arbetsmomentet och varje kap optimeras oavsett trädslag, stammens diameter, kedjans skärpa eller maskinens tillfälliga kapacitet.

 En sammanlänkning mellan basmaskinen och skördaraggregatet säkerställer att varje kap utförs med så hög effektivitet som möjligt, där systemet hela tiden optimerar värdena utifrån yttre förutsättningar utan att föraren behöver ändra några grundinställningar manuellt. Det spelar ingen roll om aggregatet används i en blandskog eller vid en grov slutavverkning, om du tar en gran vid första kapningen och en björk direkt därefter. Eco Log Saw Control säkerställer att din avverkning kan utföras snabbt, smidigt och effektivt i alla lägen.

 Eco Log Saw Control:

  • Gör att skördaraggregatet hela tiden anpassar sig efter rådande förhållanden och säkerställer en jämn kedjehastighet och ett optimalt svärdtryck för det aktuella trädslaget.
  • Länkar samman såg och basmaskin för optimal prestanda och effektivitet hos både aggregat och skördare.
  • Minimerar risken för kapsprickor och genererar tack vare hög kaphastighet stora tidsvinster och effektivitet till avverkningen.