Eco Logs hyttprojekt från start till mål

I samband med Swedish Forestry Expo i början av juni lanserades Eco Logs nya G-serie och med den en helt ny skördarhytt. Utvecklingsarbetet bakom hytten är ett av Eco Logs mest investeringstunga och längsta projekt hittills och vägen har kantats av en hel del utmaningar men också varit en lärorik process för stora delar av företaget. De nya skördarna i G-serien inväntar nu byggstart under
2024.

Bakom beslutet att ta fram en ny skördarhytt ligger flera faktorer. Framtida regelkrav, nya utvecklingsmöjligheter och inte minst marknadens önskemål och efterfrågan blev till sist avgörande och en första förstudie påbörjades redan sommaren 2017.

Magnus Pettersson – Projektledare och Emil Forsblom – Utvecklingschef

– En ny hytt har länge efterfrågats av våra kunder och tanken var från början att produktionsstarten skulle ske vintern 2020/2021. Så redan 2017 inleddes den första fördjupade förstudien och tester av en hytt anpassad för dåtidens skördare i E-serien, berättar Emil Forsblom, Utvecklingschef på Eco Log.

Det som sedan skulle komma var någonting som ingen kunde förutse. Både pandemi och krig i Ukraina orsakade enorma störningar i materialförsörjningen vilket i sin tur gjorde det omöjligt att hålla tidplanen för det pågående hyttprojektet.

-När ett projekt drar ut på tiden såsom detta är det mer än bara själva tidplanen som påverkas. Flera, större uppdateringar på skördarna skulle införas i samband med den nya hytten och G-serien – till exempel vårt nya styrsystem NexSci, nya ramar och uppdateringar i hydraulsystemet. Att fasa in och ut olika komponenter på maskinerna är komplext och kräver mycket planering. Så när hyttprojektet försenades gång på gång kunde vi inte skjuta på de andra uppdateringarna längre. Därför infördes de på F-seriens skördare redan under hösten 2022 och blev det som i folkmun kallas F-serie Fas 2, förklarar Emil.

Att utveckla en helt ny hytt är ett minst sagt omfattande arbete och faktorerna att ta hänsyn till är många. I en förstudie samlas all input från marknaden tillsammans med en mängd andra parametrar såsom tillverkningskostnader, lagkrav, tekniska begränsningar, val av leverantörer och möjligheten till att tillverka och producera produkten på ett effektivt sätt.

-Självklart är det först och främst föraren man har i åtanke avseende till exempel sikt, ergonomi, komfort och funktionalitet. Men det är mycket som spelar in och det är ett enormt arbete med många inblandade som ligger bakom. Därför känns det såklart väldigt bra att nu kunna visa upp en toppmodern premiumhytt som vi är mycket stolta över. Det har verkligen varit en laginsats från start till mål med många inblandade som gjort ett helt fantastiskt jobb, berättar Emil.

Då utvecklingsarbetet väl kommer i gång på riktigt är det en mängd grundliga tester och simuleringar som ska genomföras för att säkerställa att allt ifrån klimat, materialval och elektronik till sikt och framför allt säkerhet fungerar som det ska och lever upp till olika krav och standarder. Magnus Pettersson är en av alla inblandade och det är också han som har drivit projektet. Magnus berättar mer om själva utvecklingsarbetet av hytten och om olika önskemål från kunderna.

-Ett lite annorlunda önskemål är den vändbara stolen där den främsta anledningen var att skapa ett utrymme där man kunde äta sin lunch och inte behöva ha maten i knät. Den lösningen har sedan gett flera fördelar. Exempelvis får man gott om plats för sin kylväska eller lunchväska bakom stolen och man kan också snurra den för att komma ur hytten på ett enklare sätt. Ytterligare en fördel är att det ger förenklad service. Nu kan man vända på stolen och enkelt komma åt säkringar, reläer, diagnostikuttag och mycket annat som är placerat under panelerna bakom föraren, berättar Magnus.

Just förvaringsmöjligheter är ett återkommande önskemål från kunderna och Eco Logs utvecklingsavdelning har därför lagt ned mycket tid på att försöka hitta smarta förvaringslösningar – en uppgift som också innebär en hel del utmaningar. Hytten ska också rymma mängder av elektronik, ett ventilationssystem som har kapacitet både för sommar och vinter, isolering mot buller och nu, den vändbara stolen.

-Det är mycket som ska samsas så skapandet av olika förvaringsmöjligheter är absolut en utmaning och ingenjörerna har verkligen utnyttjat varje utrymme som finns. Dessutom ska ju sikten för föraren vara så optimal som möjligt och ytterligare en faktor som påverkar den komplexiteten är att vi har kranen på sidan om hytten som ska rotera på maskinen. Så visst har det varit en hel del att klura på för att få till det men vi är väldigt nöjda över resultatet, säger Magnus.

Niclas Olsson är en av många medarbetare som varit delaktiga i hyttprojektet.

Utveckling & Tester

Testerna och proverna som ska utföras är många och för att ge en inblick i det omfattande arbetet beskriver vi här några av alla de tester som genomförts under projektets gång. Utrymmesstudier och kollisioner är till stor del möjligt att testa genom 3D-teknik men för vissa tester är det ett måste att faktiskt tillverka en verklig modell. Den första gjordes med inredning i plywood för att få en verklighetstrogen känsla av slutresultatet.

Den allra första hytten med inredning i trä för utrymmesstudier.
En speciell vagn tillverkades för att kunna flytta hytten mellan provtillfällena.

Säkerhetstester

För Eco Log är förarsäkerheten avgörande. Här genomförs därför många beräkningar kring hållfasthet och möjligheterna till att ta sig ut ur en hytt om olyckan är framme. För att verifiera alla beräkningar så testas ett par hytter. Man simulerar att en maskin välter (ROPS), släpper stålkulor på hytten för att simulera fallande träd (FOPS) och säkerställer att framrutan står emot exempelvis kedjeskott. Även OPS-tester genomförs för att säkerställa att föraren inte kan skadas av exempelvis stockar eller andra föremål.

Simuleringar och beräkningar mot de verkliga förstörande provet.

Klimattester

Testning av kylsystemet, solskyddet på dörren uppvisar en temperatur om 55,8 °C medan temperaturen som uppmättes genom framrutan är så låg som 18,9°C.

Den nya hytten har ett helt nytt klimatsystem. Förberedelserna inför klimattesterna är gjorda i simuleringsprogram avseende både luftflöde och kapacitet på värme och kyla, varpå det optimerade resultatet kunde 3D printas och testas i den första prototyphytten. Upprepade tester har sedan genomförts för att säkerställa ett system som fyller våra högst ställda krav. Det finns också krav som styr hur en hytt ska kylas utan att du ska ha storm och drag kring nacken. Detsamma gäller även för uppvärmning och möjligheterna till att ha rutor fria från imma.

Att ha ett så jämnt luftflöde som möjligt ger inte bara en god avfrostning av rutorna utan är högst avgörande för komforten hos föraren. Kraven säger idag att det får skilja maximalt fem grader mellan huvud och fot på föraren. Här har våra mätningar visat att vi klarar oss inom tre till fyra grader både för värme och kyla.

Klimattester i köldkammare för att testa avfrostning.

Till klimatet hör också golvvärmen, ett nyutvecklat system som är noggrant utprovat för att ge en optimal temperatur. Elektriska värmeslingor under gummimattan gör att snö och vatten torkar upp fort samt ger en behaglig temperatur åt fötterna eller varför inte åt din hund som gör dig sällskap i maskinen. Utmaningen med golvvärme är att skapa ett system som ger en så stor uppvärmd yta som möjligt samtidigt som det tål att gå på och är monterat så att det inte riskerar att skadas när man till exempel hanterar stolen.

Tester av olika material

Materialvalen i inredningen har också testats, bland annat för att se hur solens strålar påverkar. Tester gjordes i en UV kammare under över 1000 timmar vilket enligt standarden motsvarar cirka tio års exponering av solen. Med jämna mellanrum togs provbitar ur kammaren för jämförelse med originalmaterial och både slitagetester och skraptester genomfördes på ytan för att se om materialet blivit känsligare. Det UV-påverkade materialet penslades dessutom in med hydraulolja för att se om det kan inverka på livslängden. Genom dessa tester kunde vissa material uteslutas och andra väljas ut för användning i en skogsmaskin.

Testning av nyckel i lervatten. Nyckeln trampades även ner i leran för att se att den är tät.

En mängd prover har även utförts på det nyckelfria systemet, både avseende placeringen av antenner i hytten men också med avseende på funktionalitet, robusthet och pålitlighet. Sensorn för låsning och upplåsning har testats för att säkerställa att den känner av fingret även om du har handskar, det regnar eller är kallt ute. Nyckeln har testats avseende räckvidd men den har även fått bada i lera för att säkerställa att man kan tappa den i hjulspåret i hällregn och trots det sedan komma in i hytten.