Hållbart skogsbruk

Skogsmaskiner för ett långsiktigt hållbart skogsbruk

Tack vare Eco Logs pendelarmar har maskinerna unika terrängegenskaper som gör att de tar sig fram smidigt i alla typer av terräng utan att orsaka onödiga skador på skog och mark. Skördarnas marktryck kan hela tiden optimeras och minimeras genom att maskinen höjs och sänks så att vikten fördelas över underlaget på bästa sätt. Tack vare förmågan att ta sig fram i kombination med en stark kran kan skördarna lyfta fram virket till de tyngre skotarna så att dessa kan undvika att köra på känsliga marker. Alla Eco Logs maskiner är utrustade med bränsleeffektiva motorer som är speciellt utformade för att leva upp till skogsbrukets tuffa krav avseende utsläppsnormer.

Genom innovation och utveckling av maskinerna strävar Eco Log ständigt efter att bidra till ett långsiktigt och hållbart skogsbruk.

  • Genom Eco Logs F-serie har alla maskiner utrustats med Steg 5 motorer som kännetecknas av miljövänlighet, driftsäkerhet och bränsleeffektivitet.
  • Tack vare Eco Logs starka, egenutvecklade skördarkran som kan arbeta med hög effektivitet och styrka även långt utsträckt kan skördaren nå träd utan att behöva köra på känsliga områden.